pool stelt zich voor

Met trots presenteren wij de Breinkorf Coachpool. Onze Coachpool bestaat uit professionele en geaccrediteerde teamcoaches die gezamenlijk teams in veranderende organisaties ondersteunen in hun ontwikkeling.

Ben jij momenteel op zoek naar teamcoaches die flexibel het leerproces van de teams binnen de visie van jouw organisatie kunnen ondersteunen en stimuleren? Neem dan contact op met Anne Jan de Witte, Matchmaker van onze Coachpool, om de mogelijkheden te verkennen. Mail: annejandewitte@breinkorf.nl, telefoon: 06-38063086.

Hieronder kan je alvast kennismaken met onze Coachpool! De teamcoaches stellen zichzelf voor.

Improving performance, dat is wat mij drijft. Organisaties en teams begeleiden om betere resultaten te behalen, leukere werksfeer te creëren en plezier met elkaar te beleven aan samenwerking! Wat is ons gezamenlijk doel? Waarom zijn wij als team samen? Het begint bij de bewustwording hiervan. Ik word echt blij als ik een team vervolgens bewust kan te maken van hun eigen patronen, ze dit zelf te laten bespreken en de keuze te laten maken of deze helpend zijn om hun doelen te bereiken. Voor wat betreft zelforganisatie ben ik zowel als manager én als collega door deze transitie gegaan. Dus ik wéét dat dit echt een ingewikkeld proces is en volharding vraagt. Maar ook dat het het werk leuker én effectiever maakt. De woorden die ik van de teams die ik begeleid terug krijg zijn gedreven, resultaatgericht, enthousiasmerend, scherp, vertrouwen gevend en verbindend.

Daniëlle Lewis

Werken met teams aan effectiviteit, resultaat en doorontwikkeling van teamwork doe ik als teamcoach met veel passie en plezier.

Als teamcoach binnen verschillende organisaties heb ik veel ervaring met het stimuleren van zelforganiserend vermogen als voorwaarde voor resultaatgerichtheid en organiseren rondom de klant.
Ik geloof in de kracht van werken met en vanuit visie; hoe organiseren we ons teamwork zo dat het meerwaarde voor de klant en onszelf geeft.

Teamwork gaat nooit vanzelf… ik werk graag met teams die hobbels ervaren in samenwerking, rolverdeling, afstemming of communicatie en door de bomen soms het bospad niet meer zien.

In mijn teamcoaching betrek ik ook altijd het speelveld.

Edwin van den Hof

Ik geloof in Teamcoaching als een heel waardevol instrument om teamproblemen op te lossen en organisaties te laten groeien.

Ik werk vooral graag met teams die meer resultaatgericht willen werken, die moeite hebben besluiten te nemen of zich aan genomen besluiten te houden – en van daaruit behoefte hebben aan meer samenwerking en verbinding. Ik krijg vaak te horen dat mensen mij vertrouwen en dat zij zich daarom snel echt laten zien. Ik denk dat dat zo is omdat ik daadwerkelijk respect heb voor ieder teamlid, er is nooit een schuldige, ik kies partij voor elk teamlid en geloof dat er altijd resultaat te behalen is!

Het doet mij erg goed als teams zichzelf op een gegeven moment eerlijk in de spiegel kunnen kijken en gaan inzien dat ze zelf de oplossing van hun teamprobleem in handen hebben. Dát moment, daar doe ik het voor.

Paulien Stuurop

Teamcoaching is mijn passie. Hoe meer lamlendigheid, onvrede, stroperigheid, onbegrip, gedoe, hoe beter. Alles wat je in je team niet wilt zien en meemaken is waar ik van “aan” ga.
Ik leg de vinger op de zere plek, breng de verbinding terug en de lol, creëer ruimte en beweging, maar ook focus en structuur. Waar ik kom gebeurt iets. Duiken is geen optie.
Mijn werkwijze is in contact, dynamisch, speels, direct, confronterend, tikkeltje gewaagd, maar ook warm en met een flinke dosis luchtigheid en humor.

Saskia van den Heuvel

Ik geniet wanneer mensen hun potentieel optimaal benutten. In mijn overtuiging zijn teams en organisaties succesvol wanneer medewerkers doen waar ze goed in zijn en weten wat ze willen.
Ook ben ik ervan overtuigd dat je samen beter bent.
Daarom werk ik als teamcoach aan verbinding van individuele doelen en team- en organisatiedoelen zodat er synergie ontstaat.
Mijn aanpak genereert een constructief klimaat voor ontwikkeling en vernieuwing. Als persoon ben ik toegankelijk, empathisch en oplossingsgericht. Ik geef rust, ruimte, aandacht en vertrouwen aan teams. Vanuit deze solide basis, bouw ik graag aan gezamenlijke doelen. Ik daag mensen uit om (pro-)actief hun aandeel te leveren aan team- en organisatieontwikkeling.
Ik ben licentiehouder van meerdere analyse-instrumenten, om het inzicht in gedrag en drijfveren te versnellen.

Tonny Heller

Samenwerking in teams fascineert mij! Vanuit mijn passie voor teamwork heb ik als manager en coach met veel professionele teams in de zorg gewerkt. Mijn kracht is systeemgericht werken, te kijken naar het team als onderdeel van een groter geheel, en de kwaliteit van de onderlinge communicatie. Meestal weten teams wel te vertellen waar ´de schoen wringt’, maar de patronen erkennen is lastiger. Het is mijn kwaliteit het team te begeleiden in dit leerproces. Ik ben op mijn best als ik vraagstukken kan helpen ‘ontwarren’ en patronen boven tafel krijg. Vanuit LEAN denken kan ik het (her)organiseren van werkprocessen verbinden met coachen op gewenst gedrag.

Ik heb regelmatig ervaren dat als medewerkers gaan werken vanuit hun competenties en professionaliteit, meer eigenaarschap gaan nemen en in een ‘flow’ komen. Dat gun ik elk team!

Mij typeert een gezonde dosis levenslust en ‘no nonsense’ mentaliteit met focus op het bereiken van een gezamenlijk resultaat.

Anouk van der Vliet

Met mijn achtergrond, zowel als individueel- en teamcoach als organisatie- en veranderkundige, ben ik gericht op ontwikkeling van mensen en teams in de context van de organisatie. Ik faciliteer de teams in hun leerproces vanuit verbinding en vertrouwen, waarbij ik confrontaties niet uit de weg ga. Ik start vanuit een analyse, samen met het team, om te komen tot de coachvraag en een beeld van de gewenste resultaten. Ik ben altijd op zoek naar de vraag achter de vraag en voel me uitgedaagd als dit niet direct voor het oprapen ligt.
Veel energie krijg ik van teamsessies waarin echt de tijd wordt genomen om het teamwork te verbeteren. En ik word vooral blij als er energie en beweging ontstaat in een team, en er vervolgens nieuwe en effectievere interactiepatronen ontstaan.

Jacqueline Laan

Mensen krachtiger maken in hun Zijn, daar doe ik het voor. Teams die als eilandjes opereren, daar maak ik graag een groot en krachtig landschap van! Coachen in daadkracht, professionaliteit en effectiviteit zijn mijn specialismen. Bij teams, bij individuen, directies en op de vloer. Ik voel me snel thuis en werk vanuit een basis van vertrouwen. Zet daarbij mensen in hun kracht en maak bespreekbaar wat er besproken mag en moet worden. There is no one you-er than you tenslotte!

Patricia Hoekstra

Sandor is geboren in Korea en opgegroeid in Nederland. Wat hem drijft is zijn passie voor de ontwikkeling van mens en organisatie. Mensen en organisaties die hun dromen en ambities waarmaken dragen optimaal en uniek bij aan het creëren van een mooiere wereld. Levenslang is hij op identiteitsniveau bezig Korea en Nederland te verbinden. Zijn purpose is dan ook:  ‘Werelden verbinden door thuis te komen bij mijzelf en anderen daarin te coachen’. Hij voelt zich senang als hij in teams en organisaties: hoofd en hart, structuur en cultuur (harde en zachte kant), hoger management en werkvloer kan verbinden en bijdraagt aan mooiere verbonden organisaties. Vanuit zijn visie ontstaat verbinding door open te staan voor wederzijds contact, de ontmoeting, waardoor vrije ruimte ontstaat voor dialoog, professionele samenwerking, zelf organisatie en -sturing, eigenaarschap, creatie en innovatiekracht en performance.

Sandor Penninga

Mijn naam is Saskia Blom en ik ben regelmatig werkzaam als teamcoach. Mijn grootste fascinatie door de jaren heen blijft het menselijke gedrag. Laat staan meerdere menselijke gedragingen bij elkaar! Het geheel is in dat geval meer dan de som der delen.
Mijn werkwijze is om te beginnen met het vertrouwen dat ik op voorhand heb in een team. Door wie ik ben en wat ik vervolgens kan, boor ik het vaak onontdekte vermogen van een team aan, zodat ze samen willen bewegen richting hun doelstelling.
Ik word nu door opdrachtgevers ingezet bij MT’s die willen groeien als team. Die vastlopen in hun dynamiek of die effectiever willen leren samenwerken. Ik coach ze vaak ook nog afzonderlijk en ook hun teams. Zo zet je vaak een hele organisatie in beweging.
Ik zie mezelf als iemand die de tijd neemt voor mensen en het proces maar altijd met een doel voor ogen. Een goede balans tussen proces en resultaat dus. Daarnaast zie, hoor en voel ik alles en geef ik dit terug. Confronterend maar met een mild hart. Tot slot ben ik energiek, authentiek, gebruik ik veel humor, zet ik mijn creativiteit en hou ik van mensen.

Saskia Blom

Teamontwikkeling begint altijd met de moed om in de spiegel te kijken. Ik weet hoe pittig dat kan zijn!

Maar het loont: je krijgt zicht op wat er goed werkt en wat niet en hoe je stappen zet. Je gaat begrijpen hoe je dingen anders kunt doen. En ontwikkelt mogelijkheden om dat daadwerkelijk te doen.

In teams met mooie resultaten komen mensen tot hun recht en blijven ze leren. Daarvoor is ruimte nodig.  Ruimte voor verschillen en ieders eigenheid. Voor verantwoordelijkheid en wederzijdse betrokkenheid. Voor met elkaar praten over wat moeilijk hardop gezegd wordt maar wel een rol speelt in de interactie. Voor plezier, conflicten en voor creatief samen denken.
Dat gaat me aan het hart.

IK ben een ervaren (team)coach en dialoogbegeleider in organisaties. Mensen noemen me open, nieuwsgierig, betrokken. Maar ook kritisch en scherpzinnig. Ik leg de vinger op de zere plek en heb goed zicht op de organisatiecontext.

Hetty Oostijen

Werken in een team is leuk maar zeker niet altijd makkelijk! Er is altijd wel gedoe en gedonder in een team. En laat dat nou juist zijn waar ik de uitdaging in zie om dat inzichtelijk en bespreekbaar te maken!

De afgelopen jaren heb ik als teamcoach met diverse teams gewerkt. De uitdaging is om een team zelf inzicht te laten krijgen in de patronen die ze met elkaar in stand houden en het team daardoor belemmeren in een optimale samenwerking.

Mijn kracht ligt in het op tafel krijgen van die belemmerende interactiepatronen om vervolgens met het team te kijken naar: wat werkt wel om vervolgens beweging te krijgen in het proces en uiteindelijk de resultaten te bereiken die het team met elkaar wil bereiken. En ja, dan is het risico groot dat het lukt! Dat het team zich eigenaar gaat voelen en in flow komt.

Mijn werkwijze is in contact, daar waar nodig stevig en confronterend maar altijd met ruimte voor luchtigheid en humor.

Marjan van der Endt

Ik geloof dat veel mensen veel meer kunnen dan ze denken. Ik geniet het meest van teams die onzeker zijn, of door de bomen het bos niet meer zien. Teams die er geen vertrouwen meer in hebben dat het hen gaat lukken. Teams die niet meer durven en ‘blijven hangen’.

Ik heb aandacht voor het goede, ongeacht de situatie. Onderzoeken wat werkt, wat goed gaat en dat uitbreiden. Dat geeft vertrouwen en energie. Daar geloof ik in. Vanuit datgene ‘waartoe men op aard is’ maar ook door aandacht te hebben voor het grotere geheel. De context is immers ook van grote invloed op de wijze waarop een team samenwerkt of kan samenwerken. Daar moet het team zich tot verhouden.

Ik kijk breed zonder het individu uit het oog te verliezen. Als (interim) manager heb ik met veel teams gewerkt die aan het ploeteren zijn in lastige omstandigheden. Als teamcoach zet ik duidelijkheid, pragmatisme en mijn laagdrempeligheid in. Teams voelen dat ik hen begrijp.

Hoe mooi is het om muurbloempjes te zien bloeien! Of teams dingen te zien doen die ze voor onmogelijk hadden gehouden! Dat is wat mij drijft.

Pia Theeuwen

Teamcoaching gaat voor mij voor een belangrijk deel over beweging. En over perspectief. Voor mij het toverwoord.
Ik vind het geweldig om te zien wanneer een team gezamenlijk in beweging komt, open en constructief met elkaar leert te communiceren en zo in een positieve flow komt. Ik merk dat een positieve kijk op de zaak soms een openbaring kan zijn. Vertrouwen, samenwerking en verbinding ontstaan, waardoor de gezamenlijke doelen helder geformuleerd kunnen worden en vooral ook gezamenlijk gedragen.
Gedoe benoemen is een voorwaarde, maar dan gaan we verder. Positief. Als beeldend coach zet ik ook beeldende vormen in. Patronen, overtuigingen en ideeën worden inzichtelijk, ze liggen letterlijk op tafel. Ik ervaar het als een hele mooie en effectieve manier om het gesprek aan te gaan en de lol en effectiviteit in het team terug te brengen.

Fyke van Amerongen

Ik maak verbinding met mensen en laat hen zelf verantwoordelijkheid nemen. Door mijn achtergrond binnen de consultancy ken ik de dilemma’s van zowel de teams als de leidinggevenden binnen veranderende organisaties. De proces- èn de gedragskant. Ik ben continu bruggen aan het bouwen tussen de werkvloer en de directie en zie teams én managers worstelen met het doorvoeren van de door henzelf gewenste veranderingen binnen de organisatie. Vaak gaat succesvol veranderen van de organisatie of werkwijze eerst gepaard met een verandering bij henzelf. Ik bereik succes door teams inzicht te bieden in eigen gedrag en het effect daarvan op het elkaar of de organisatie. Samen met de teams die ik begeleid kijk ik naar de herkomst van het gedrag en zoek ik naar alternatieven om het beoogde effect te behalen. Door zelfinzicht te combineren met andere communicatiestijlen krijgen de door mij begeleide teams weer grip op hun werk, hun teamprestaties en de samenwerking met de organisatie waar ze deel van uitmaken.

 

Erik Schell