Met trots presenteren wij de Breinkorf Coachpool. Onze Coachpool bestaat uit professionele en geaccrediteerde teamcoaches die gezamenlijk teams in veranderende organisaties ondersteunen in hun ontwikkeling.

Ben jij momenteel op zoek naar teamcoaches die flexibel het leerproces van de teams binnen de visie van jouw organisatie kunnen ondersteunen en stimuleren? Neem dan contact op met Jolanda op 06-38129891 of jolanda@breinkorf.nl

Hieronder kan je alvast kennismaken met onze Coachpool! De teamcoaches stellen zichzelf voor.

Improving performance, dat is wat mij drijft.

Organisaties en teams begeleiden om betere resultaten te behalen en plezier met elkaar te beleven aan samenwerking!

Het helder hebben van het gezamenlijk doel, duidelijkheid in de rollen, de aanwezigheid van verbinding en vertrouwen, het bewustzijn van effectief en niet effectief gedrag als team, effectieve besluitvorming en een uitspreekcultuur zijn hierbij essentieel.

Voor wat betreft ‘zelforganisatie of zelfsturendheid van teams’ ben ik zowel als manager, als manager van managers én als medewerker door zo’n transitie gegaan. Dus ik wéét dat dit echt een ingewikkeld proces is en volharding vraagt.
Maar ook dat het het werk leuker én effectiever kan maken!

De woorden die ik van de teams die ik begeleid terugkrijg zijn gedreven, resultaatgericht, enthousiasmerend, scherp, vertrouwen gevend en verbindend.

 

Daniëlle Lewis

Ik geloof in Teamcoaching als een heel waardevol instrument om teamproblemen op te lossen en organisaties te laten groeien.

Ik werk vooral graag met teams die meer resultaatgericht willen werken, die moeite hebben besluiten te nemen of zich aan genomen besluiten te houden – en van daaruit behoefte hebben aan meer samenwerking en verbinding. Ik krijg vaak te horen dat mensen mij vertrouwen en dat zij zich daarom snel echt laten zien. Ik denk dat dat zo is omdat ik daadwerkelijk respect heb voor ieder teamlid, er is nooit een schuldige, ik kies partij voor elk teamlid en geloof dat er altijd resultaat te behalen is!

Het doet mij erg goed als teams zichzelf op een gegeven moment eerlijk in de spiegel kunnen kijken en gaan inzien dat ze zelf de oplossing van hun teamprobleem in handen hebben. Dát moment, daar doe ik het voor.

Paulien Stuurop

Teamcoaching is mijn passie. Hoe meer lamlendigheid, onvrede, stroperigheid, onbegrip, gedoe, hoe beter. Alles wat je in je team niet wilt zien en meemaken is waar ik van “aan” ga.Ik leg de vinger op de zere plek, breng de verbinding terug en de lol, creëer ruimte en beweging, maar ook focus en structuur. Waar ik kom gebeurt iets. Duiken is geen optie.

Mijn werkwijze is in contact, dynamisch, speels, direct, confronterend, tikkeltje gewaagd, maar ook warm en met een flinke dosis luchtigheid en humor.

 

Saskia van den Heuvel

Ik geniet wanneer mensen hun potentieel optimaal benutten. In mijn overtuiging zijn teams en organisaties succesvol wanneer medewerkers doen waar ze goed in zijn en weten wat ze willen.
Ook ben ik ervan overtuigd dat je samen beter bent.

Daarom werk ik als teamcoach aan verbinding van individuele doelen en team- en organisatiedoelen zodat er synergie ontstaat. Mijn aanpak genereert een constructief klimaat voor ontwikkeling en vernieuwing. Als persoon ben ik toegankelijk, empathisch en oplossingsgericht. Ik geef rust, ruimte, aandacht en vertrouwen aan teams. Vanuit deze solide basis, bouw ik graag aan gezamenlijke doelen. Ik daag mensen uit om (pro-)actief hun aandeel te leveren aan team- en organisatieontwikkeling.

Ik ben licentiehouder van meerdere analyse-instrumenten, om het inzicht in gedrag en drijfveren te versnellen.

Tonny Heller

Met mijn achtergrond, zowel als individueel- en teamcoach als organisatie- en veranderkundige, ben ik gericht op ontwikkeling van mensen en teams in de context van de organisatie.

Ik faciliteer de teams in hun leerproces vanuit verbinding en vertrouwen, waarbij ik confrontaties niet uit de weg ga. Ik start vanuit een analyse, samen met het team, om te komen tot de coachvraag en een beeld van de gewenste resultaten. Ik ben altijd op zoek naar de vraag achter de vraag en voel me uitgedaagd als dit niet direct voor het oprapen ligt.

Veel energie krijg ik van teamsessies waarin echt de tijd wordt genomen om het teamwork te verbeteren. En ik word vooral blij als er energie en beweging ontstaat in een team, en er vervolgens nieuwe en effectievere interactiepatronen ontstaan.


Jacqueline Laan

Mensen krachtiger maken in hun Zijn, daar doe ik het voor. Teams die als eilandjes opereren, daar maak ik graag een groot en krachtig landschap van!

Coachen in daadkracht, professionaliteit en effectiviteit zijn mijn specialismen. Bij teams, bij individuen, directies en op de vloer. Ik voel me snel thuis en werk vanuit een basis van vertrouwen.

Zet daarbij mensen in hun kracht en maak bespreekbaar wat er besproken mag en moet worden. There is no one you-er than you tenslotte!

Patricia Hoekstra

Sandor is geboren in Korea en opgegroeid in Nederland.

Wat hem drijft is zijn passie voor de ontwikkeling van mens en organisatie.
Mensen en organisaties die hun dromen en ambities waarmaken dragen optimaal en uniek bij aan het creëren van een mooiere wereld.

Levenslang is hij op identiteitsniveau bezig Korea en Nederland te verbinden.
Zijn purpose is dan ook:  ‘Werelden verbinden door thuis te komen bij mijzelf en anderen daarin te coachen’.
Hij voelt zich senang als hij in teams en organisaties: hoofd en hart, structuur en cultuur (harde en zachte kant), hoger management en werkvloer kan verbinden en bijdraagt aan mooiere verbonden organisaties.

Vanuit zijn visie ontstaat verbinding door open te staan voor wederzijds contact, de ontmoeting, waardoor vrije ruimte ontstaat voor dialoog, professionele samenwerking, zelf organisatie en -sturing, eigenaarschap, creatie en innovatiekracht en performance.

 

Sandor Penninga

Mijn naam is Saskia Blom en ik ben regelmatig werkzaam als teamcoach.

Mijn grootste fascinatie door de jaren heen blijft het menselijke gedrag. Laat staan meerdere menselijke gedragingen bij elkaar! Het geheel is in dat geval meer dan de som der delen.

Mijn werkwijze is om te beginnen met het vertrouwen dat ik op voorhand heb in een team. Door wie ik ben en wat ik vervolgens kan, boor ik het vaak onontdekte vermogen van een team aan, zodat ze samen willen bewegen richting hun doelstelling. Ik word nu door opdrachtgevers ingezet bij MT’s die willen groeien als team. Die vastlopen in hun dynamiek of die effectiever willen leren samenwerken. Ik coach ze vaak ook nog afzonderlijk en ook hun teams. Zo zet je vaak een hele organisatie in beweging.

Ik zie mezelf als iemand die de tijd neemt voor mensen en het proces maar altijd met een doel voor ogen. Een goede balans tussen proces en resultaat dus. Daarnaast zie, hoor en voel ik alles en geef ik dit terug. Confronterend maar met een mild hart. Tot slot ben ik energiek, authentiek, gebruik ik veel humor, zet ik mijn creativiteit en hou ik van mensen.

Saskia Blom

Werken in een team is leuk maar zeker niet altijd makkelijk! Er is altijd wel gedoe en gedonder in een team. En laat dat nou juist zijn waar ik de uitdaging in zie om dat inzichtelijk en bespreekbaar te maken!

De afgelopen jaren heb ik als teamcoach met diverse teams gewerkt. De uitdaging is om een team zelf inzicht te laten krijgen in de patronen die ze met elkaar in stand houden en het team daardoor belemmeren in een optimale samenwerking.

Mijn kracht ligt in het op tafel krijgen van die belemmerende interactiepatronen om vervolgens met het team te kijken naar: wat werkt wel om vervolgens beweging te krijgen in het proces en uiteindelijk de resultaten te bereiken die het team met elkaar wil bereiken. En ja, dan is het risico groot dat het lukt! Dat het team zich eigenaar gaat voelen en in flow komt.

Mijn werkwijze is in contact, daar waar nodig stevig en confronterend maar altijd met ruimte voor luchtigheid en humor.

 

Marjan van der Endt

Ik geloof dat veel mensen veel meer kunnen dan ze denken. Ik geniet het meest van teams die onzeker zijn, of door de bomen het bos niet meer zien. Teams die er geen vertrouwen meer in hebben dat het hen gaat lukken. Teams die niet meer durven en ‘blijven hangen’.

Ik heb aandacht voor het goede, ongeacht de situatie. Onderzoeken wat werkt, wat goed gaat en dat uitbreiden. Dat geeft vertrouwen en energie. Daar geloof ik in. Vanuit datgene ‘waartoe men op aard is’ maar ook door aandacht te hebben voor het grotere geheel. De context is immers ook van grote invloed op de wijze waarop een team samenwerkt of kan samenwerken. Daar moet het team zich tot verhouden.

Ik kijk breed zonder het individu uit het oog te verliezen. Als (interim) manager heb ik met veel teams gewerkt die aan het ploeteren zijn in lastige omstandigheden. Als teamcoach zet ik duidelijkheid, pragmatisme en mijn laagdrempeligheid in. Teams voelen dat ik hen begrijp.

Hoe mooi is het om muurbloempjes te zien bloeien! Of teams dingen te zien doen die ze voor onmogelijk hadden gehouden! Dat is wat mij drijft.

Pia Theeuwen

Teamcoaching gaat voor mij voor een belangrijk deel over beweging. En over perspectief. Voor mij het toverwoord.

Ik vind het geweldig om te zien wanneer een team gezamenlijk in beweging komt, open en constructief met elkaar leert te communiceren en zo in een positieve flow komt. Ik merk dat een positieve kijk op de zaak soms een openbaring kan zijn.

Vertrouwen, samenwerking en verbinding ontstaan, waardoor de gezamenlijke doelen helder geformuleerd kunnen worden en vooral ook gezamenlijk gedragen.

Gedoe benoemen is een voorwaarde, maar dan gaan we verder. Positief. Als beeldend coach zet ik ook beeldende vormen in. Patronen, overtuigingen en ideeën worden inzichtelijk, ze liggen letterlijk op tafel. Ik ervaar het als een hele mooie en effectieve manier om het gesprek aan te gaan en de lol en effectiviteit in het team terug te brengen.

Fyke van Amerongen

Ik maak verbinding met mensen en laat hen zelf verantwoordelijkheid nemen. Door mijn achtergrond binnen de consultancy ken ik de dilemma’s van zowel de teams als de leidinggevenden binnen veranderende organisaties. De proces- èn de gedragskant.

Ik ben continu bruggen aan het bouwen tussen de werkvloer en de directie en zie teams én managers worstelen met het doorvoeren van de door henzelf gewenste veranderingen binnen de organisatie.Vaak gaat succesvol veranderen van de organisatie of werkwijze eerst gepaard met een verandering bij henzelf. Ik bereik succes door teams inzicht te bieden in eigen gedrag en het effect daarvan op het elkaar of de organisatie. Samen met de teams die ik begeleid kijk ik naar de herkomst van het gedrag en zoek ik naar alternatieven om het beoogde effect te behalen.

Door zelfinzicht te combineren met andere communicatiestijlen krijgen de door mij begeleide teams weer grip op hun werk, hun teamprestaties en de samenwerking met de organisatie waar ze deel van uitmaken.

 

Erik Schell

Ik ben in teams aanwezig met enthousiasme, analyse en scherpte, én een plezier in leren. Van daaruit ondersteun ik het onderzoeken van het eigen denken en handelen zodat teams komen tot een mentale (en morele) helderheid die de rust creëert om weer een focus te kunnen hebben op de resultaten en ambities die je wilt realiseren.

Ik ga graag met teams het gevecht aan, zowel figuurlijk als letterlijk. Spannende interacties kunnen bijdragen aan leren en weet als geen ander hoe ik dat heel precies kan managen ten behoeve van het leerproces van teams.

Omdat ik als coach altijd de metafoor van de vechtkunst beschikbaar heb, kan ik teams makkelijk leren hoe zij via de kortste weg in het contact met anderen leren met respect voor andermans én hun eigen grenzen.

 

Stephan Seegers

Mijn  naam is Jeannet Stolte

Via het onderwijs vak ben ik opgeschoven naar trainer en teamcoach. Groepen blijf ik fascinerend vinden , wat maakt dat ze in beweging komen? Hoe spannend en bevrijdend dat kan zijn.. Mensen met wie ik werk of gewerkt heb beschrijven mij als kordaat, duidelijk. Ik heb snel door wat er speelt, ik ben sensitief en nuchter.

En ik hou van humor!!

 

                                                                                                                                                Jeannet Stolte

Ondernemingen gedijen door goede teams, worden productief door goede teams, maar beperken zichzelf ook door slecht functionerende teams. Ik heb veel directieteams gecoacht, die opeens weer productief werden in plaats van restrictief.

Met ervaring als directeur, ondernemer, docent, trainer, organisatieadviseur, sporter en ook privé in allerlei functies ben ik ondertussen zeer ervaren.  Het zelf deel uitmaken van een managementteam, directieteam of projectteam, leert je dat het ene team soepel functioneert en het andere niet.
Met teams, reflecteer ik, luister naar wat het team wil en dan gaan we het doen.

Goede reflectie en coaching is een must, als je jouw team serieus neemt! Ik doe niets liever dan samen met het team te kijken. Ik help, confronteer, stimuleer, voel, laat jullie voelen, lach, ontwikkel, enthousiasmeer en ben vooral intens betrokken. Ik weet hoe belangrijk teams zijn voor organisaties.

 

Henk Linssen

Allerlei omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je team minder lekker loopt dan je zou willen. Jij wilt ervoor zorgen dat je team goed samenwerkt en zo resultaten bereiken. Dat iedereen zich onderdeel van het team voelt, zijn rol pakt en met plezier werkt. Dat de communicatie soepel verloopt. Dat de teamleden hun eigen verantwoordelijkheid pakken. En dat de doelen worden gehaald.

 

Als teamcoach help ik je daarbij graag. Samen kijken we met een frisse blik naar je team en zorgen we ervoor dat je team een nieuw niveau bereikt. Dat doen we met een systeembril op: we zetten niet de individuele personen maar juist hun onderlinge verhoudingen centraal. Daarbij werk ik oplossingsgericht. Als coach voor teams en leidinggevenden breng ik mijn ervaring als leidinggevende en adviseur mee.

Vanuit mijn bedrijfseconomische achtergrond benut ik mijn kennis over leiderschap en organisaties, aangevuld met opleidingen op (arbeids)psychologie en teamcoaching.
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                     Yolanda van Heese

In mijn ervaring leidt teamontwikkeling tot meer begrip, een andere manier van samenwerken en verbeterde prestaties. Ik zie dat het ook vaak spannend is, om samen iets te willen veranderen, maar er nog net niet bij te kunnen. Uitstappen kan dan verleidelijker zijn dan instappen. Ervoor zorgen dat teamleden zich gezien en gehoord voelen en het nieuwe perspectief gaan zien, is wat ik dan doe.

Ik werk met teams en MT’s in de zakelijke dienstverlening en in non profit. Denk aan financiële instellingen, adviesorganisaties, woningcorporaties, gemeentes en ziekenhuizen. Hierbij kijk ik met een systemische bril naar teams. Een vraag heeft altijd een relatie met wat er in de omgeving gebeurt en hoe een team daarmee omgaat. Omdat de dynamiek het resultaat beïnvloedt, is dit voor mij het startpunt van een traject. Eerst samen een analyse maken, de teamvraag bepalen en dan aan het werk!


Ik help teams graag vooruit, door patronen bespreekbaar te maken en mensen effectiever met elkaar te laten communiceren. “Open, enthousiast, rustig en direct”, dat krijg ik vaak terug. Mijn ruime ervaring als trainer en teamcoach helpt me te gebruiken wat nodig is om het doel te bereiken.


Natascha Vendel

Ruim 10 jaar draag ik nu in diverse rollen bij aan organisatieontwikkeling.
Ik ben afgestudeerd als organisatiepsycholoog en bestuurskundige – en kijk graag mee naar wat er nodig is om ontwikkeling tot stand te brengen in een complexe, dynamische context.

Een organisatie kan alleen voortbestaan als ze inspeelt op veranderende omstandigheden.
Dat vraagt flexibiliteit, maar vooral ook: blijven vertrekken vanuit eigenheid en onderscheidend vermogen. Waar zijn wij écht van? Wat is onze positie ten opzichte van anderen? Wat doen we zelf en waarin werken we samen? Horen we wat de omgeving van ons vraagt? Kunnen we daar passend op reageren? 

 

Organiseren is mensenwerk. In een goed draaiend team is het geheel groter, dan de som van de individuen. Dat vraagt om passend verbonden zijn. Systeemdenker Jan Bommerez zegt dat ook mooi: ‘Je kunt met sterke personen en zwakke relaties geen goede organisaties bouwen. Met sterke relaties en gewone mensen wel’. 

Mijn stijl is faciliterend. In mijn aanpak ben ik erop gericht dat het team zelf ontdekt, leert en zelf (vernieuwend) antwoord geeft op een vraagstuk.

 

Evelien Hennevelt