Teamwork aan de top

Herken je een of meer van onderstaande situaties in jouw managementteam of directieteam

 • het belang van de eigen afdeling gaat voor het belang van de totale organisatie
 • tijdens vergaderingen wordt veel gepraat en er worden weinig besluiten genomen
 • het management en de directie geven elkaar de schuld als het veranderproces stagneert
 • kritiek wordt op de wandelgangen geuit en tijdens overleg wordt kritiek vermeden
 • teamleden blokkeren elkaars groei in leiderschap

 

Waardoor is samenwerken lastig aan de top?
Veel managers en directeuren zijn solisten. Ze zijn goed in leidinggeven en gewend veel verantwoordelijkheid alleen te dragen. Het is daarom begrijpelijk dat teams aan de top moeite hebben met het ontwikkelen van teamspirit.
Voor goede prestaties van organisaties is een sterk directieteam en managementteam dat goed samenwerkt een kritische succesfactor, dat is jou al lang bekend. De vraag is: hoe wordt jouw team aan de top een topteam?

Willen jullie ook teamwork aan de top en

 • lef hebben om elkaar aan te spreken
 • gezamenlijk focus houden op de strategie
 • constructief kritisch zijn, waardoor nieuwe ideeën en werkwijzen ontstaan
 • elkaar in stelling brengen om succes te hebben
 • elkaar hulp bieden, vragen en hulp accepteren
 • elkaars kwaliteiten benutten
 • ieders leiderschap versterken

Volg dan het executive teamprogramma ‘ Teamwork aan de Top’.

Hoe? Zo!
Gedurende een periode van zes maanden ga jij met jou team aan de slag om een topteam te worden.

De succesformule van dit programma is gebaseerd op:

 • consequente focus op teamwork en leiderschap met oog op groei van jouw organisatie
 • voortdurende link met de werkpraktijk van jouw team
 • intensieve teamcoaching door Monique Bolung, een zeer ervaren gecertificeerd senior teamcoach met management- en directie-ervaring, die indien wenselijk samenwerkt met andere coaches uit het Breinkorfnetwerk, die specialist zijn in creatieve en fysieke coachvormen zoals zingen, boksen, schilderen en coaching met hulp van dieren.

 

Het teamprogramma ‘Topteam aan de Top’ bestaat uit:

 • een verkennend gesprek over de opdracht en de gewenste resultaten
 • een individueel gesprek met alle MT- en/of directieleden over hun wensen t.a.v. groei in leiderschap en in teamwork
 • een teamanalyse
 • aan de hand van de teamanalyse en de individuele gesprekken wordt een programma op maat gemaakt
 • vaste onderdelen van dit programma zijn

inspirerend leiderschap:
een blok van 2 dagen waarin jullie persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling als leider centraal staat

teamwork
:
4 coaching on the teamjob sessies: observatie van jullie teamoverleg met feedback
Rol en plek in het team van ieder teamlid

Een tussenevaluatie halverwege het traject

Een eindevaluatie

Monique Bolung is jullie executive teamcoach. Zij kent de stimulerende energie van een directieteam uit eigen ervaring. En ook kent zij de slopende energie van een team dat niet goed samenwerkt. Haar missie is ‘teamwork aan de top’. Zij heeft ervaren dat een organisatie tot grootse prestaties in staat is wanneer er een inspirerend teamwork vanzelfsprekend is in de top van organisaties.

Resultaten
Met dit teamprogramma bereik jij en je team de volgende resultaten:

 • je bent samen met jouw team een inspirerend voorbeeld voor samenwerking;
 • jullie stralen als topteam inspirerend leiderschap uit, waardoor mensen uit de organisatie jullie waarderen, respecteren en vertrouwen;
 • iedereen in jouw team waardeert de eigenheid van een teamlid;
 • het team is daadkrachtig en besluitvaardig.

 

Aan de slag
Willen jullie een topteam voor de organisatie zijn?
Neem dan nu contact op met Jolanda voor informatie op 0638-129891 of jolanda@breinkorf.nl