Daniëlle Lewis

Ik haal mijn energie uit de power die in teams (en organisaties) zit als er daadwerkelijk ‘flow’ ontstaat. Op teamniveau gaat het vaak om het ontwikkelen van teamcompetenties. Samen met de opdrachtgever (en bij organisatietrajecten met daarnaast een dwarsdoorsnede van de organisatie), zoek ik naar de juiste stappen om de gewenste verandering te bereiken. Stap voor stap; het pad ontstaat door erop te lopen. Van te voren weet je nooit precies wat het pad zal zijn. Mijn bedrijfskundige achtergrond en jarenlange ervaring als manager helpen mij om steeds weer het grotere geheel te zien en te spiegelen op dat wat er toe doet.

In dit proces begeleid ik mijn opdrachtgevers en hun teams. Dit doe ik enthousiasmerend, scherp, vertrouwen gevend, verbindend en resultaatgericht.

Daarnaast begeleid ik organisaties en teams op hun weg naar ‘het beter organiseren van werk’. Dus met meer eigenaarschap, focus, inzicht en flexibiliteit werken. Het resultaat is: betere samenwerking over de teams heen en een hogere klantwaarde van de producten en diensten die worden geleverd. Hieraan ligt het Agile gedachtengoed ten grondslag.

Ik begeleid met plezier organisatie-ontwikkeltrajecten zoals vertaling van strategie naar gedrag in de teams en agile transformaties. Maar ook aan leiderschapsontwikkeling, missie-, visie- en kernwaarden ontwikkeling en cultuurveranderingen lever ik graag een bijdrage.