Interim teamcoaching

Jouw organisatie is in verandering en jullie teams zijn daardoor volop in ontwikkeling!

Teams hebben daarom tijdelijk professionele teamcoaching nodig die in lijn is met de ontwikkeling van de organisatie. Iemand die met het oog op organisatieontwikkeling teams coacht. Òf… 

Jouw organisatie werkt al met een team van interne teamcoaches. Maar je komt handen te kort. Je zoekt een tijdelijke collega die samen met jouw team binnen de bedoeling van jouw organisatie de teamcoachvragen kan oppakken van de teams.

Dan is een interim teamcoach een goede oplossing.

Een interim coach weet hoe hij teams optimaal ondersteunt in onzekere tijden

 

Aan de slag
Is jouw organisatie op zoek naar tijdelijke waarneming? Neem dan contact op met Breinkorf Office: 0638129891 of annet@breinkorf.nl

 

Veel teamcoaches zijn gericht op de interne samenwerking in teams en het welbevinden van de individuele teamleden. Een goede zaak natuurlijk. Tijdens organisatieverandering heb je een coach nodig die teams helpt de verandering door te maken. Iemand die naast samenwerkingsvraagstukken altijd vanuit organisatieperspectief teams coacht. En dan het liefst een coach die gedurende een langere periode verbonden is aan jouw organisatie. Iemand die de organisatie en de ambities goed kent en regelmatig de teams coacht binnen de strategie, doelen of de veranderopgave van de organisatie en het team.

 

Breinkorfcoaches zijn ervaren in interim coaching in lijn met de organisatietransitie. Zij weten hoe ze teams kunnen coachen in onzekere tijden. Met begrip voor wat er verloren gaat voor een team en met oog voor waar de organisatie naar toe wil. Zij slaan de brug tussen de veranderende strategie en het gewenste gedrag op teamniveau. De teamcoach faciliteert het leerproces wat hiervoor nodig is. Zodat jullie organisatie betrokken teams heeft die willen bijdragen aan de verandering, elkaar en het geheel. Onze interim-coaches begeleiden en ondersteunen ook regelmatig teams van interne coaches die met complexe verandervraagstukken te maken hebben. Of nemen de rol van interne teamcoach waar tijdens ziekte of afwezigheid. 

 

Vragen die we ontvangen over interim-coaching:

  • Onze organisatie heeft gedurende de transitie een of meer teamcoaches nodig die de teams. hierin begeleiden. Hebben jullie coaches beschikbaar voor enkele dagen per week voor onze transitie? Hierna willen we graag overdracht aan en positionering van onze interne coaches
  • Een van onze teamcoaches is langdurig niet inzetbaar; is er een teamcoach beschikbaar die per direct voor een aantal dagen per week kan ondersteunen?
  • Ons team van interne coaches zoekt ondersteuning bij de coaching van inhoudelijk complexe vraagstukken of bij teams waar ze zelf te veel mee verbonden zijn. Hebben jullie een coach die zich voor een dag in de week kan verbinden aan ons team voor deze vragen?
  • Ons team van interne coaches zoekt een coach die het leerproces van de interne coaches kan begeleiden en tegelijkertijd kan meewerken in de opdracht van het team. Coach de coach.

 

Onze aanpak

Voorafgaand aan het coachen van de teams gaan we in gesprek met jullie MT over de organisatiedoelen en eventuele veranderopgave. We bespreken de positie, rol en taak van de interim-coach. De coaching richt zich op de vertaling van de organisatiedoelen naar de gewenste teamcompetenties en -gedrag. 

Interim-coaches die interne teamcoaches ondersteunen worden rechtstreeks door de interne coaches gebriefd. De wederzijdse verwachtingen worden van tevoren helder gemaakt en er worden waar mogelijk aandachtsgebieden en resultaatafspraken gemaakt. Ook is er aandacht voor het coach-de-coach element in deze periode. Waar kan de interim coach het meest van betekenis zijn? Jullie vraag is hierin leidend. 

 

Resultaat van interim-coaching

Met de inzet van een Breinkorf interim-coach in jouw organisatie…

  • Hebben jullie per direct een professionele teamcoach tot je beschikking die weet wat veranderen in organisaties betekent voor teams en hierop kan coachen
  • Zet je een coach in die zich verbindt met jullie organisatiestrategie en vorm. De doelen eigen maakt en dit inzet als meetlat in elke teamcoaching
  • Kunnen de interne coaches worden ondersteund bij teams in een lastige positie of fase van verandering
  • Ben je in staat te versnellen op de organisatieambities en beter te laten landen doordat je de teams in die lijn aandacht geeft en helpt te ontwikkelen
  • Heb je er een kundige en fijne collega bij!