Organisatiecoaching

Organisatiecoaching

Jullie organisatie gaat veranderen! Je weet waar je als organisatie naar toe wilt bewegen.

Jullie kiezen voor teamcoaching om teams te begeleiden in deze ontwikkeling.
De teams blijven zo eigenaar van hun eigen leerproces.

Onze maatschappij ontwikkelt zich continue door. Als logisch gevolg hiervan kiezen organisaties nieuwe vormen van organiseren die aansluiten bij de maatschappelijke transformatie. Kernbegrippen hierbij zijn participatie en eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en kwaliteit, diversiteit, inclusiviteit en samenwerking voorbij traditionele lijnen. We vinden deze wensen terug in de visie en inrichting van de nieuwe organisatie. En dan is het aan de teams!

Wij weten, de kortste weg naar organisatieontwikkeling gaat via teams.

Onze teams doorleven de veranderopgave in de teamcoaching; zij zetten hierdoor onze ambitie op de grond

Geen enkel team is hetzelfde. Wij houden dus altijd oog voor de unieke plek, diversiteit en eigenheid van teams in de grotere verandering van de organisatie. Wij werken altijd op basis van maatwerk.

Heb je belangstelling voor onze aanpak
in organisatiecoaching?

Neem contact op met Breinkorf Office
06-38129891 of annet@breinkorf.nl

Onze ervaring in organisatieontwikkeling met teams richt zich onder meer op:
  • Werken aan een veilig werkklimaat
  • Ontwikkelen van zelforganisatie
  • Opgavegericht gaan werken
  • Werken in een Agile en Lean werkomgeving
  • Onderwijsvernieuwing 
  • Omgevingsgericht samenwerken met ketenpartners
  • Focus op vakmanschap en kwaliteit; men wordt ‘specialist'
  • Teams die in hun omgeving te maken hebben met transities en hier zelf niet direct onderdeel van zijn

 

Hieronder een organisatie in verandering aan het woord

Wil jouw organisatie een slag maken in het werken met resultaatverantwoordelijke teams of zelforganisatie? Is dit nodig omdat jullie de begeleiding van jullie klanten willen baseren op hun kracht en wensen?

Jullie organisatie gaat helemaal of gedeeltelijk opgavegericht werken. Jullie willen in co-creatie over de grenzen van de reguliere teams heen en samen met belanghebbenden resultaatgericht aan complexe vraagstukken werken.

Een aangenaam (leer- en) werkklimaat is in meerdere opzichten gezond: voor de medewerkers én voor het resultaat. Niet alleen om ongewenst of zelfs grensoverschrijdend gedrag minder kans te geven, maar zeker ook voor de bedrijfsprestaties en het werkgeluk van medewerkers. Onder meer uit onderzoek van de Harvard Business School blijkt dat bedrijven met bewuste aandacht voor hun cultuur tot maar liefst 75% beter presteren over een 11-jarige periode. Ander onderzoek laat zien dat gelukkige werknemers tot 12% productiever zijn. Cijfers die er niet om liegen.