Teamcoaching

Je wilt met je team aan de slag!

Je zoekt een Breinkorf Teamcoach voor tijdelijke ondersteuning van jouw team. Heb je een team met één of meer van de volgende kenmerken?

 • Dat de samenwerking wil opbouwen of juist verdiepen
 • Dat weet dat vernieuwing nodig is, maar nog elke dag hetzelfde doet
 • Dat aansluiting moet houden met de organisatieontwikkeling of deze verder wil brengen 
 • Waar gedoe en gedonder is. De sfeer is om te snijden, men praat meer over dan met elkaar en de resultaten komen onder druk te staan
 • Waarbij het teamwork al voor lange tijd is vastgelopen. Teamleden houden zich niet aan afspraken. Er zijn eilandjes en er is geen eigenaarschap op de gezamenlijke taak. Verandering lijkt ver weg
 • Of waar de teamleden vooruit willen kijken en ervaren dat het nú de goede tijd is voor een volgende stap!
   

Breinkorf teamcoaching staat voor beter resultaat èn meer plezier in de samenwerking!

Onze teamcoaching staat voor beter resultaat én meer plezier in de samenwerking​

 

Onze teamprogramma’s zijn resultaatgericht en intensief. We ontwerpen samen een traject op maat. Indien gewenst doen wij bijvoorbeeld intakes met een deel van het team of alle teamleden individueel. Teamcoaching gaat bij ons zo diep als nodig is en zo snel als kan. 

 

Onze interventies vinden hun basis in:

 • Organisatiepsychologie
 • Corporate Antropologie
 • Systeemdenken- en Systemisch werk
 • Veranderkunde.

 

 

Direct aan het werk met jouw team?
Neem contact op met Breinkorf Office:
06-38129891 of annet@breinkorf.nl

We beschikken over tools als DISC, Management Drives, MBTI en RealDrives. We werken resultaatgericht, zijn fan van positieve psychologie en hebben een nuchtere kijk op zaken. Wij streven hiernaast naar diversiteit in ons team zodat we met een veelvoud aan achtergronden, talenten en vaardigheden de juiste match kunnen maken met de teamvraag.