Breinkorf referenties

Impact Centre Erasmus en Breinkort bundelen de krachten

Diverse organisaties die naast economische doelstellingen ook ecologische en/of sociaal maatschappelijke ambities nastreven kunnen hun impact vergroten door impactdenken en sturen te combineren met inzichten uit groepsdynamica. Want...beter presterende (management) teams kunnen meer  impact realiseren. Samen gaan we aan de slag en steunen professionals en executives om de wereld een beetje beter te maken.