Veel gestelde vragen

Teamcoaching

Heb je een team met een of meer van de volgende kenmerken?

  • Dat de samenwerking wil opbouwen of juist verdiepen
  • Dat weet dat vernieuwing nodig is, maar nog elke dag hetzelfde doet
  • Dat aansluiting moet houden met de organisatieontwikkeling of deze verder wil brengen 
  • Waar gedoe en gedonder is. De sfeer is om te snijden, men praat meer over dan met elkaar en de resultaten komen onder druk te staan
  • Waarbij het teamwork al voor lange tijd is vastgelopen. Teamleden houden zich niet aan afspraken. Er zijn eilandjes en er is geen eigenaarschap op de gezamenlijke taak. Verandering lijkt ver weg
  • OF waar de teamleden vooruit willen kijken en ervaren dat het nú de goede tijd is voor een volgende stap!
MT Coaching

Kracht en macht werkt niet meer. Inspiratie, communicatie en teamwork is nu waar leidinggeven om gaat. Resultaatafspraken op ieders opdracht, maar tegelijkertijd gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de collectieve taak.

Is het tijd voor jouw managementteam om zich door te ontwikkelen? Of heb jij, of jouw managementteam een boost nodig, zodat je met meer inspiratie en energie goede prestaties mogelijk maakt? Volg dan een van de Breinkorf trajecten voor MT’s.

Organisatiecoaching

Jullie organisatie gaat veranderen! Je weet waar je als organisatie naar toe wilt bewegen.

Jullie kiezen voor teamcoaching om teams te begeleiden in deze ontwikkeling.
De teams blijven zo eigenaar van hun eigen leerproces.

Onze maatschappij ontwikkelt zich continue door. Als logisch gevolg hiervan kiezen organisaties nieuwe vormen van organiseren die aansluiten bij de maatschappelijke transformatie. Kernbegrippen hierbij zijn participatie en eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en kwaliteit, diversiteit, inclusiviteit en samenwerking voorbij traditionele lijnen. We vinden deze wensen terug in de visie en inrichting van de nieuwe organisatie. En dan is het aan de teams!

Wij weten, de kortste weg naar organisatieontwikkeling gaat via teams.

Interim
Jouw organisatie is in verandering en jullie teams zijn daardoor volop in ontwikkeling!

Teams hebben daarom tijdelijk professionele teamcoaching nodig die in lijn is met de ontwikkeling van de organisatie. Iemand die met het oog op organisatieontwikkeling teams coacht. Òf… 

Jouw organisatie werkt al met een team van interne teamcoaches. Maar je komt handen te kort. Je zoekt een tijdelijke collega die samen met jouw team binnen de bedoeling van jouw organisatie de teamcoachvragen kan oppakken van de teams.

Dan is een interim teamcoach een goede oplossing.