Programma

Programma Leergang Organisatiecoaching

Module 1: Organisatiepsychologie

Je duikt de diepte in van de belangrijkste theorieën en modellen.

 • je zoomt in en uit om van daaruit te komen tot interventies op persoonlijk, team- en organisatieniveau
 • je deelt aansprekende voorbeelden uit de bonte praktijk van Breinkorf en gaat aan de slag met je eigen ervaringen met individuen, groepen en organisaties als geheel
 • je start met het intrapersoonlijke niveau; persoonlijkheden, waarneming, attitudes en leiderschap
 • je kijkt naar het interpersoonlijke level van groepen en teams: groepsdynamiek, samenwerking, conflict en macht
 • je leert je hoe structuren en processen in organisaties de mensen beïnvloeden en vice versa

 

 

Module 2: Corporate Antropologie

Je maakt kennis met de theorie van de corporate antropologie die onder meer wordt verspreid
door Daniëlle Braun en Jitske Kramer.

 • je krijgt zicht op eigen ‘ismen’ en antropologische vaardigheden als interventionist
 • je kunt emic - en etic leefwereld met elkaar verbinden binnen een organisatie veranderaanpak
 • je maakt kennis met 5 transitiemodellen bij cultuurverandering in organisaties
 • je kunt kruislings interveniëren door toepassing model van Schein via externe aanpassing en interne afstemming
 • je leert interventies ontwerpen voor de verschillende transitiefasen
   

Zo ontdek je de betekenis die mensen en teams zelf geven aan situaties en gedrag en krijg je zicht op de beste ingang voor organisatieverandering.

 

 

Module 3: Systeemdenken

In dit blok wordt je systeembril voor verandering scherper.
Vanuit het systeemdenken onderzoek je:

 • stagnerende en effectieve patronen in organisatieverandering op micro-, en macroniveau:
  Methode van het opengeklapt perspectief (David Hockney)
 • ervaringsgericht onderzoeken van je eigen leiderschapstijl
 • onderzoeken van de betekenis van “de gulle versie als facilitator van verandering”
 • onderzoeken van het verschil tussen transitie en transformatie op grond van het systemisch gedachtegoed

 

 

Module 4: Syntegreren

Op de eerste dag van module 4 ontvang je een uitdagende casus. Je hebt 1,5 dag de tijd om dit vraagstuk met de andere deelnemers te onderzoeken! Je presenteert je casus aan het einde van module 4.

 • hoe ben je als organisatiecoach te werk gegaan, welke zienswijzen heb je toegepast,
  wat zijn je ideeën over het vervolg?
 • je kunt verdiepende vragen stellen aan de inbrenger van de casus. Van de drie begeleiders en andere deelnemers ontvang je tips en feedback op je aanpak

Wat kun je na het afronden?
 

 • je weet wanneer welke aanpak het meest bijdraagt aan de verandering en kunt die toepassen
   
 • je kunt bedding geven aan teams die in verandering zijn en daarbij een heel scala aan reacties en emoties hebben: holding space
   
 • je kunt teams die grote en klein conflicten hebben met elkaar of met andere teams veranderingsgericht coachen, want schuring biedt kans op verandering
   
 • je weet het verschil tussen verandering en transformatie en kan daar je aanpak op afstemmen
   
 • je kunt schakelen tussen de verschillende niveaus in de organisatie
   
 • je kunt veranderingsgericht coachen op verhoging van de  kwaliteit van de interactie in teams en tussen teams
   
 • je weet hoe teams hun eigen kompas tot verandering kunnen vinden en hen daarin faciliteren
   
 • je hebt zicht op jouw eigen kwaliteiten en valkuilen in verandering en kunt die ook veranderingsgericht gebruiken
   
 • je kunt veranderingsprocessen met lol en lef begeleiden.

Locatie

Conferentiecentrum Drakenburg
Dr. Albert Schweitzerweg 1
3744 MG Baarn
Telefoon: 035 646 14 14

Voor overnachtingsmogelijkheden direct op het terrein kun je bellen met bovenstaande nummer.

 

Data 2021

Module 1: do 16, vr 17 september
Module 2: do 14, vr 15 oktober
Module 3: do 18, vr 19 nov
Module 4: do 16, vr 17 dec

De modules worden online gegeven als dat door corona nodig mocht zijn.

 

Tijden

Dag 1 van 9.00 uur tot 20.00 uur (inclusief avond maaltijd)
Dag 2 van 9.00 uur tot 17.00 uur

 

Investering

De investering voor de leergang: € 5.295 ex 21% BTW.
Excl. kosten voor overnachting / incl. literatuur, alle maaltijden.