Programma

Programma Leergang Organisatiecoaching

Module 1: Organisatieantropologie

Je maakt kennis met de theorie van de organisatieantropologie en ervaart de kracht van ritmes,
rituelen en verhalen.

 • Je leert m.b.v. verdiepende vraagtechnieken de ontwikkelbehoefte ophalen en de verandervraag formuleren 
 • Je krijgt zicht op je eigen ‘ismen’ en de benodigde antropologische vaardigheden als interventionist
 • Je leert cultuurdiagnoses maken en een veranderaanpak doorgronden
 • Je maakt kennis met transitiemodellen bij cultuurverandering in organisaties
 • Je leert krachtige interventies ontwerpen voor de verschillende transitiefasen

 

Zo ontdek je de betekenis die mensen en teams zelf geven aan situaties en gedrag en krijg je zicht op de beste ingang voor organisatieverandering.

 

 

Module 2: Organisatiepsychologie

Je duikt de diepte in van de belangrijkste theorieën en modellen.

 • Je zoomt in en uit om van daaruit te komen tot interventies op persoonlijk, team- en organisatieniveau
 • Je deelt aansprekende voorbeelden uit de bonte praktijk van Breinkorf en gaat aan de slag met je eigen ervaringen met individuen, groepen en organisaties als geheel
 • Je start met het intrapersoonlijke niveau; persoonlijkheden, waarneming, attitudes en leiderschap
 • Je kijkt naar het interpersoonlijke level van groepen en teams: groepsdynamiek, samenwerking, conflict en macht
 • Je leert je hoe structuren en processen in organisaties de mensen beïnvloeden en vice versa

 

 

Module 3: Systeemdenken en Systemisch werken

In dit blok wordt je systeembril voor verandering scherper.
Vanuit het systeemdenken onderzoek je:

 • Stagnerende en effectieve patronen in organisatieverandering op micro-, en macroniveau:
  Methode van het opengeklapt perspectief (David Hockney)
 • Ervaringsgericht onderzoeken van je eigen leiderschapstijl
 • Onderzoeken van de betekenis van “de gulle versie als facilitator van verandering”
 • Onderzoeken van het verschil tussen transitie en transformatie op grond van het systemisch gedachtegoed

 

 

Module 4: Syntegreren

Op de eerste dag van module 4 ontvang je een uitdagende casus die je presenteert aan het einde van module 4. Je hebt 1,5 dag de tijd om dit vraagstuk met de andere deelnemers te onderzoeken! 

 • Hoe ben je als organisatiecoach te werk gegaan, welke zienswijzen heb je toegepast,
  wat zijn je ideeën over het vervolg?
 • Je kunt verdiepende vragen stellen aan de inbrenger van de casus. Van de begeleiders en andere deelnemers ontvang je tips en feedback op je aanpak

Wat kun je na het afronden?
 

 • Je weet wanneer welke aanpak het meest bijdraagt aan de verandering en kunt die toepassen
   
 • Je kunt bedding geven aan teams die in verandering zijn en daarbij een heel scala aan reacties en emoties hebben: holding space
   
 • Je kunt teams die grote en kleine conflicten hebben met elkaar of met andere teams veranderingsgericht coachen, want schuring biedt kans op verandering
   
 • Je weet het verschil tussen verandering en transformatie en kan daar je aanpak op afstemmen
   
 • Je kunt schakelen tussen de verschillende niveaus in de organisatie
   
 • Je kunt veranderingsgericht coachen op verhoging van de kwaliteit van de interactie in teams en tussen teams
   
 • Je weet hoe teams hun eigen kompas tot verandering kunnen vinden en kunt hen daarin faciliteren
   
 • Je hebt zicht op jouw eigen kwaliteiten en valkuilen in verandering en kunt die ook veranderingsgericht gebruiken
   
 • Je kunt veranderingsprocessen met lol en lef begeleiden.

Als deze opleiding je aanspreekt en je geïnteresseerd bent in de Leergang Organisatiecoaching, neem dan contact op met Breinkorf Office over mogelijkheden op maat via 06-38129891 of annet@breinkorf.nl