Gedoe en gedonder

Een meningsverschil ontstaat gemakkelijk, maar is lastig weer op te lossen.
Is er binnen jouw team sprake van een of meerdere van deze situaties?

 • Teamleden die ruzie met elkaar maken

 • Een sfeer om te snijden en mensen die vermijden dit ter tafel te brengen

 • Meningsverschillen waarbij op de man en niet op de bal gespeeld wordt

 • Grensoverschrijdend gedrag dat zich niet laat corrigeren

 • Een langdurig conflict dat onoplosbaar lijkt

 • Een meningsverschil tussen twee mensen waarbij de rest van het team de andere kant op kijkt

Conflicten? Los ze op en neem winst!
Conflicten zijn vaak de omgekeerde vorm van een groeispurt. Wees slim en onderzoek de menings-verschillen. Word de kunst van het constructief meningsverschillen aangaan en oplossen machtig, waardoor verbinding ontstaat en jouw team resultaten boekt.

Wil je een team dat constructief is in conflicten?
Met het programma ‘Van wrijving naar glans’ bereikt je met jouw team onder begeleiding van een teamcoach deze resultaten:

 • Teamleden lossen hun conflict op en herstellen hun werkrelatie

 • Jouw team werkt weer resultaatgericht samen

 • Er is aandacht en waardering voor ieders eigenheid, rol en positie

 • De teamleden hebben verbondenheid in het samen werken aan organisatiedoelstellingen

 • Er is weer rust en energie in jouw team

 • Je team gebruikt de verschillen tussen de teamleden effectief voor organisatiegroei en realisatie van resultaten

 

Hoe? Zo!
Een conflictcoach helpt. Een objectief persoon die zich inleeft in ieders positie en conflictpartijen begeleidt in het constructief en resultaatgericht oplossen van de meningsverschillen.

 

Het programma
Het programma is als volgt opgebouwd:

 • Een analyse van de situatie met de opdrachtgever

 • Ieder teamlid ontvangt per mail een vragenlijst. Aan de hand van de antwoorden worden de drijfveren in managen vastgesteld

 • Een individueel persoonlijk gesprek met de teamleden, waarin zij hun visie geven en een terugkoppeling ontvangen van de vragenlijst

 • Vijf sessies met het team, iedere sessie neemt een dagdeel in beslag
  – Sessie 1: conflict met verlies: alle problemen op tafel
  – Sessie 2: conflict met winst: hoe haal je winst uit dit conflict
  – Sessie 3: aktieplan: van wrijving naar glans
  – Sessie 4: aktieplan: hoe ging het in de praktijk
  – Sessie 5: borging van conflictvaardigheden

 • Afsluitend een evaluatief gesprek met de opdrachtgever

 

In de sessies, onder begeleiding van twee Breinkorf conflictcoaches, lossen de teamleden hun conflicten op. Zij maken afspraken over resultaatgerichte samenwerking en evalueren de handhaving van deze afspraken in de praktijk.

 

Aan de slag
Is het tijd om de conflicten in je team aan te pakken?
Neem dan nu contact op met Breinkorf office:
06-38129891 of annet@breinkorf.nl