Leiderschap en teamwork aan de top

Waardoor is samenwerken lastig aan de top?

Veel managers en directeuren zijn solisten. Ze zijn goed in leidinggeven en gewend veel verantwoordelijkheid alleen te dragen. Het is daarom begrijpelijk dat teams aan de top moeite hebben met het ontwikkelen van teamspirit.

Voor goede prestaties van organisaties is een sterk directieteam en managementteam dat goed samenwerkt een kritische succesfactor, dat is jou al lang bekend. De vraag is: hoe wordt jouw team aan de top een topteam?

 

Herken je een of meer van onderstaande situaties in jouw managementteam of directieteam

 • Het belang van de eigen afdeling gaat voor het belang van de totale organisatie.
 • Tijdens vergaderingen wordt veel gepraat en er worden weinig besluiten genomen.
 • Het management en de directie geven elkaar de schuld als het veranderproces stagneert.
 • Kritiek wordt in de wandelgangen geuit en tijdens overleg wordt kritiek vermeden.
 • Teamleden blokkeren elkaars groei in leiderschap.

Willen jullie ook teamwork aan de top en

 • Lef hebben om elkaar aan te spreken.
 • Gezamenlijk focus houden op de strategie.
 • Constructief kritisch zijn, waardoor nieuwe ideeën en werkwijzen ontstaan.
 • Elkaar in stelling brengen om succes te hebben.
 • Elkaar hulp bieden, vragen en hulp accepteren.
 • Elkaars kwaliteiten benutten.
 • Ieders leiderschap versterken.

Volg dan het executive teamprogramma ‘ Teamwork aan de Top’ Hoe? Zo!

Gedurende een periode van zes maanden ga jij met jouw team aan de slag om een topteam te worden.

 

De succesformule van dit programma is gebaseerd op:

 • Consequente focus op teamwork en leiderschap met oog op groei van jouw organisatie
 • Voortdurende link met de werkpraktijk van jouw team
 • Intensieve teamcoaching door een zeer ervaren senior teamcoach van de Breinkorf Teamcoachpool

 

Het teamprogramma ‘Teamwork aan de Top’ bestaat uit:

 • Een verkennend gesprek over de opdracht en de gewenste resultaten
 • Een individueel gesprek met alle MT- en/of directieleden over hun wensen  t.a.v. groei in leiderschap en in teamwork
 • Een teamanalyse
 • Aan de hand van de teamanalyse en de individuele gesprekken wordt een programma op maat gemaakt

 

Vaste onderdelen van dit programma zijn:

1) Inspirerend leiderschap
een blok van 2 dagen waarin jullie persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling als leider centraal staat

2) Teamwork
Vier coaching on the teamjob sessies: observatie van jullie teamoverleg met feedback.
Rol en plek in het team van ieder teamlid

3) Een tussenevaluatie halverwege het traject
4) Een eindevaluatie

 

Met dit teamprogramma bereik jij en je team de volgende resultaten:

 • Je bent samen met jouw team een inspirerend voorbeeld voor samenwerking.
 • Jullie stralen als topteam inspirerend leiderschap uit, waardoor mensen uit de organisatie jullie waarderen, respecteren en vertrouwen.
 • Iedereen in jouw team waardeert de eigenheid van een teamlid.
 • Het team is daadkrachtig en besluitvaardig.

 

Aan de slag
Willen jullie een topteam voor de organisatie zijn?
Neem dan nu contact op met Breinkorf Office 06-38129891 of annet@breinkorf.nl