Ontwikkelen naar een veilig werkklimaat

Een aangenaam (leer- en) werkklimaat is in meerdere opzichten gezond: voor de medewerkers én voor het resultaat. Niet alleen om ongewenst of zelfs grensoverschrijdend gedrag minder kans te geven, maar zeker ook voor de bedrijfsprestaties en het werkgeluk van medewerkers. Onder meer uit onderzoek van de Harvard Business School blijkt dat bedrijven met bewuste aandacht voor hun cultuur tot maar liefst 75% beter presteren over een 11-jarige periode. Ander onderzoek laat zien dat gelukkige werknemers tot 12% productiever zijn. Cijfers die er niet om liegen.                

De vraag is natuurlijk hoe zorg je ervoor dat medewerkers de werkomgeving als voldoende veilig ervaren om zich te uiten en fouten durven maken. Wij pleiten ervoor dat het werkklimaat binnen een organisatie structurele aandacht krijgt. Alleen het neerzetten van duidelijke kaders en protocollen om (sociale) veiligheid te waarborgen is hierbij niet voldoende. Het gaat erom dat medewerkers het gevoel hebben dat als er iets niet klopt, zij zich mondig genoeg voelen om hierop te handelen. Tegelijkertijd wil je dat medewerkers elkaar durven aan te spreken. Dat weerbaar maken is ook belangrijk, daarmee voorkom je een sfeer van ‘ik weet niet meer of ik dit wel kan zeggen’. En tegelijk moet het niet zo zijn dat medewerkers ‘het voelt hier onveilig’ aanwenden om maar niet functioneel te worden aangesproken. Het gaat erom dat je elkaar op een respectvolle manier kunt aanspreken en op een prettige manier kunt samenwerken.

Wat kun je doen als je de veiligheid binnen je organisatie wilt verbeteren? 
Het start met het kijken binnen je organisatie wat er nodig is. Dat vraagt om inzicht en bewustzijn over de huidige situatie. Wat weet je van je teams, van je medewerkers op dit gebied? Welke medewerkers voelen zich prettig en voor wie is het heersende klimaat mogelijk onaangenaam? Daarna is het belangrijk dat HR samen met de top een visie en beleid ontwikkelt op het thema ‘veilig werkklimaat ‘en zorgt dat het onderwerp continu op de agenda staat. Het begint al bij de onboarding van nieuwe medewerkers. Daarnaast kun je leidinggevenden trainen in ‘het voeren van de dialoog over hoe we hier met elkaar om willen gaan’ met medewerkers en het tonen van voorbeeldgedrag. Vervolgens is het belangrijk om te laten zien hoe het beleid voor een gezonde cultuur eruit ziet: waar je terecht kunt en wat de gedragsregels zijn. Deze meetlat is het instrument om veiligheid te kunnen monitoren en waar nodig bij te sturen. Op deze manier wordt veiligheid onderdeel van het grotere geheel.

Breinkorf heeft veel ervaring opgebouwd in het onderzoeken en ondersteunen bij het realiseren van een veilig werkklimaat  
Wij denken graag met je mee hoe je een veilig werkklimaat kunt realiseren. Dat betekent dat we samen scenario’s schetsen hoe jullie als directie en management het beste inzicht kunnen krijgen in de huidige cultuur en hoe je dan vervolgens richting kunt geven aan de gewenste cultuur. Dat gaat van gedegen onderzoek tot aan het faciliteren van teamsessies, het ontwikkelen van een meetlat en het maken van beleid.

 

Vragen die het management aan ons stelt over veilig werkklimaat:

 • Wat is het verschil tussen sociale en psychologische veiligheid? 
 • Hoe kunnen we als MT richting geven aan een veilige sfeer? Wat vraagt dit aan leiderschap en voorbeeldgedrag?
 • Wat doen we met meldingen van grensoverschrijdend gedrag?            
 • Hoe faciliteer ik het goede gesprek over grensoverschrijdend gedrag?
 • Hoe kan ik de veiligheid binnen mijn teams monitoren?

 

Vragen van teams

 • Hoe voeren we met elkaar het goede gesprek over onderwerpen als grensoverschrijdend gedrag en onveilige (team)cultuur?
 • Wat is de route bij ongewenst of grensoverschrijdend gedrag van collega’s?
 • Hoe kunnen we als collega’s elkaars gedrag op een constructieve manier bespreken?

 

Onze aanpak

We buigen ons samen over de meest passende aanpak om zicht te krijgen op de bestaande patronen, triggers, groepsdynamiek en ongeschreven regels. We kijken daarbij altijd naar de geschiedenis en de actualiteit. Zo brengen we de cultuur in kaart en vanuit daar maken we samen het gewenste toekomstbeeld helder. Ook besteden we vanaf de start aandacht aan wie we op welk moment betrekken in het ontwikkelproces. Vervolgens gaan we in gesprek met de leidinggevenden en de teams en staan we stil bij de specifieke stappen en bijbehorend gedrag om tot het gewenste klimaat te komen. Zo werkt de organisatie stap voor stap aan een gezonde cultuur.

 

Wij kunnen je faciliteren in dit proces:

 • Meer dan 20 ervaren Breinkorf Teamcoaches kunnen aansluiten bij de ontwikkelvragen op het gebied van een veilig (leer- en) werkklimaat Breinkorf coaches begeleiden altijd resultaatgericht en meerzijdig partijdig.
 • Jullie teams gaan onder begeleiding van de coaches kijken naar de huidige en gewenste situatie en wat er nodig is daar te komen.
 • Daarnaast kunnen de coaches jullie MT-leden begeleiden in het ontwikkelen van een strategie voor een veilig werkklimaat en het scherp maken van kaders
 • Voorbeeldgedrag vanuit leidinggevenden verdient aandacht en daarom begeleiden we leiders in hun rol en de manier waarop zij een constructieve cultuur kunnen faciliteren
 • Beschikken jullie over interne teamcoaches? Zij kunnen gebruik maken van een coach-de-coach programma waarbij zij vaardigheden aanleren om een veilig klimaat te ondersteunen en meelopen met de Breinkorf coaches
 • Is het nodig dat HRM instrumenten ontwikkelt, dan geven we daar gedegen advies op 

 

Resultaat van dit traject

Breinkorf stemt altijd het resultaat van een traject helder af bij de start, zodat dit in lijn is met de ambities die jullie organisatie heeft met betrekking tot het realiseren van een veilig leer- en werkklimaat.

 

Aan de slag?

Wil jij en jouw organisatie stappen zetten naar een veilig leer- en werkklimaat? Neem dan contact op met Breinkorf Office:
via 0638129891 of annet@breinkorf.nl

 

Special

Op woensdag 5 juni van 13.00 tot 17.00 uur organiseren we een special voor leidinggevenden en HR adviseurs over psychologische (on)veiligheid in organisaties.

Reserveer nu je plek