Ontwikkelen naar opgavegericht werken

Jullie organisatie gaat helemaal of gedeeltelijk opgavegericht werken. Jullie willen in co-creatie over de grenzen van de reguliere teams heen en samen met belanghebbenden resultaatgericht aan complexe vraagstukken werken Binnen de overheid en semioverheid is dit een veel gehoorde wens die goed aansluit
bij de bedoeling van de organisatie. 

Inmiddels is de organisatie (deels) opnieuw ingericht. Opgaveteams zijn samengesteld.
Teamleden werken toegewijd aan een opgaven en worden ondersteund om hier handen en voeten te geven. 

Een logisch gevolg van deze nieuwe vorm van samenwerken is dat jullie leiders en teams
hun repertoire aan leiderschap- en samenwerkingscompetenties gaan uitbreiden. 

 

Ontwikkelen naar opgavegericht werken kan behoorlijk complex zijn
Gezamenlijk werken aan een opgave loopt soms stroef. Teamleden zoeken naar hun rol en positie in hun multidisciplinaire context en werken op een manier die het afdeling en zelfs organisatiebelang overstijgt.
Vaak speelt er tegelijkertijd de vraag van verbinding: Wie is mijn (eerste) team en bij wie hoor ik nu?

Het betreft een vorm van samenwerken waarbij mensen niet alleen hun eigen belang dienen, waarbij in de samenwerking het gezamenlijk doel en belang centraal staat. Dit vraagt om sterke teamvorming.

 

Breinkorf heeft afgelopen jaren organisaties begeleid in hun opgavegerichte samenwerking
Wij begeleiden de top van de organisatie in hun eigen inrichting en leiderschap richting de opgaveteams.
En we coachen opgave teams in hun multi-disciplinaire samenwerking. Ook gaat het soms om die teams die juist niet actief zijn in de opgaves en de vraagstukken die voortkomen uit het bemensen van en samenwerken met de opgaveteams. 

 

Vragen die leiders stellen:

 • Hoe richten we onszelf in om te voldoen aan de nieuwe vragen en taken die er liggen in de opgavegerichte organisatie? Hoe worden wij goede opdrachtgevers van de opgave en
  organiseren we de bemensing van die teams?
 • Hoe gaan we om met het zelforganiserende karakter van de opgaveteams?
  Hoe faciliteren wij dit? En hoe sturen we op de gevraagde resultaten?
 • Hoe nemen wij gezamenlijk eigenaarschap op de gewenste organisatieontwikkeling?
  Hoe kunnen wij hierin meer een team vormen?

 

Vragen die teams aan ons stellen:

 • Wat is mijn ‘thuisteam’? Bij wie hoor ik?
 • Wat is onze positionering als team en voor wie? Wat is onze toegevoegde waarde en voor wie?
 • Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van alle expertise in ons multidisciplinaire team?
 • Onze multidisciplinaire samenwerking laat nog te wensen over. Hoe maken we van 1+1 3? 
 • Hoe kunnen we meer Agile werken in ons opgaveteam? Hoe houden we zicht op onze resultaten? 
 • Hoe werk je aan teamontwikkeling als teamleden ook in andere (opgave)teams werken?

 

Resultaat van dit traject

Breinkorf stemt altijd het resultaat van een traject af, zodat dit in lijn is met de ambities die jullie organisatie of team heeft met betrekking tot de samenwerking in het opgavegericht werken.

 

Aan de slag?
Wil jij en jouw organisatie een volgende stap doen in zelforganisatie of in de groei van resultaatverantwoordelijke teams? Neem contact op met Breinkorf Office:
0638129891 of annet@breinkorf.nl