Breinkorf referenties

Brede organisatieontwikkeling

Ik heb Breinkorf gevraagd voor een tweeledig vraagstuk; de vormgeving van de nieuwe organisatiestructuur voor de doorontwikkeling van de zelforganisatie en tegelijkertijd het opbouwen van het directieteam. Breinkorf heeft de afgelopen jaren ons proces ontworpen, begeleid en het directieteam gecoacht. Dit heeft geresulteerd in een brede organisatieontwikkeling die we daadwerkelijk, met steun van de OR, hebben ingevoerd. Met deze nieuwe ‘nabijheid van sturing’ kunnen we beter richting geven aan onze teams en de organisatie. Het traject heeft ons ook opgeleverd dat we een directieteam hebben dat volledig gecommitteerd is, goed samenwerkt en geëquipeerd is voor hun taak.

Organisatiecoach Anne Jan heeft een hele prettige, rustige maar duidelijke stijl. Hij is creatief. Wat ik heel leuk vind is dat hij een goed inhoudelijk programma neerzet en gebruik maakt van veel verschillende werkvormen. Zijn sterke systemische kijk op de organisatie en onze vraagstukken is voor ons belangrijk. Dit gedachtegoed sluit goed aan bij de Raad. We leren als directie hierin door het zelf te ervaren of via een theoretische duiding. Dit inspireert mij ook. We onderhouden het traject en de samenwerking periodiek en dit zorgt ervoor dat de directie, ondanks tegenslagen en wisselingen, hun opdracht steeds goed aan kan.