Referenties

Referenties

Ik heb Breinkorf gevraagd voor een tweeledig vraagstuk; de vormgeving van de nieuwe organisatiestructuur voor de doorontwikkeling van de zelforganisatie en tegelijkertijd het opbouwen van het directieteam. Breinkorf heeft de afgelopen jaren ons proces ontworpen, begeleid en het directieteam gecoacht. Dit heeft geresulteerd in een brede organisatieontwikkeling die we daadwerkelijk, met steun van de OR, hebben ingevoerd. Met deze nieuwe ‘nabijheid van sturing’ kunnen we beter richting geven aan onze teams en de organisatie. Het traject heeft ons ook opgeleverd dat we een directieteam hebben dat volledig gecommitteerd is, goed samenwerkt en geëquipeerd is voor hun taak

Herke Elbers
Directeur Raad voor de Kinderbescherming

Diverse organisaties die naast economische doelstellingen ook ecologische en/of sociaal maatschappelijke ambities nastreven kunnen hun impact vergroten door impactdenken en sturen te combineren met inzichten uit groepsdynamica. Want...beter presterende (management) teams kunnen meer  impact realiseren. Samen gaan we aan de slag en steunen professionals en executives om de wereld een beetje beter te maken. 

Jacqueline Scheidsbach
Directeur Impact Centre Erasmus

 

 

 

Breinkorf/Anne Jan de Witte vraag ik al jaren om vanuit verschillende rollen ontwikkel- en ontwerpvragen op te pakken binnen 'mijn' organisaties.

Annemarie Zuidweg
Bestuurder Raphaëlstichting

 

We hadden de vrieskou bereikt, het stroomde niet meer tussen de drie partners van de maatschap. We wisten niet of we moesten scheiden of doorgaan. Wij hebben toen Breinkorf benaderd voor een systemische teamcoach.

Team Career Crafters

 

Breinkorf/Anne Jan de Witte heeft de begeleiding verzorgd van een intervisietraject van een groep 60+ jarige collega’s onder het motto “leuk werk, een mooi afscheid en een goede tijd daarna”.

Peter Struik
Manager Rijkswaterstaat

De gezamenlijke aanpak van Breinkorf en Ngenious wordt gekenmerkt door een holistische benadering. We brengen gedrag en inhoud samen; ‘hard’ en ‘zacht’ op hetzelfde moment. Vanuit verschillende specialismen bieden we een unieke aanpak en in staat onze klanten echt verder te helpen in ontwikkeling.
Daar zijn we trots op.

Sven Krol
Partner en performance consultant Ngenious