“Waar wij in geloven: veranderen doe je niet alleen.

Echt veranderen is teamwork.

Teamwork maakt verandering duurzaam,
Teamwork maakt verandering licht en lollig.

Want: Teams hebben een kompas voor verandering.
Hier wordt de juiste richting gevonden, gevolgd of genegeerd.

Teams zijn de sleutel tot verandering.”

Wat ga je doen?

Organisatiepsychologie
Je duikt de diepte in van de belangrijkste theorieën en modellen.

 

Je zoomt in en uit om van daaruit te komen tot interventies op persoonlijk, team- en organisatieniveau.

Je deelt aansprekende voorbeelden uit de bonte praktijk van Breinkorf en gaat aan de slag met je eigen ervaringen met individuen, groepen en organisaties als geheel.

Je start met het intrapersoonlijke niveau; persoonlijkheden, waarneming, attitudes en leiderschap

Je kijkt naar het interpersoonlijke level van groepen en teams: groepsdynamiek, samenwerking, conflict en macht.

Je leert je hoe structuren en processen in organisaties de mensen beïnvloeden en vice versa.

Corporate Antropologie
Je maakt kennis met de theorie van de corporate antropologie die onder meer wordt verspreid door Daniëlle Braun en Jitske Kramer.


J
e maakt kennis met verschillende uitdagende manieren om een organisatiecultuur te kunnen doorgronden.

Via typologieën ga je organisaties beschrijven met behulp van een samenhangende set van eigenschappen; waardoor het bespreken
van culturen makkelijker wordt.

Via grounded theory ga je zelf op pad om een organisatiecultuur te ontdekken door zoveel mogelijk in de leefwereld van de organisatie
te stappen.

Zo ontdek je de betekenis die mensen en teams zelf geven aan situaties en gedrag en krijg je zicht op de beste ingang voor organisatieverandering.

Systeemdenken
In dit blok wordt je systeembril voor verandering scherper. Vanuit het systeemdenken onderzoek je:

Stagnerende en effectieve patronen in organisatieverandering op micro-, en macroniveau: Methode van het opengeklapt perspectief (David Hockney).

Ervaringsgericht onderzoeken van je eigen leiderschapstijl.

Onderzoeken van de betekenis van “de gulle versie als facilitator van verandering”.

Onderzoeken van het verschil tussen transitie en transformatie op grond van het systemisch gedachtegoed.

Integratie
Na module 3 ontvang je een uitdagende casus.
Je hebt vier weken om dit vraagstuk te onderzoeken!


Je presenteert je casus in blok 4.

Hoe ben je als organisatiecoach te werk gegaan, welke zienswijzen heb je toegepast, wat zijn je ideeën over het vervolg?.

Je gaat de dialoog aan met een ervaren organisatiecoach, een crack op dit gebied en krijgt feedback en tips.

Locatie

Conferentiecentrum Drakenburg
Dr. Albert Schweitzerweg 1
3744 MG Baarn
Telefoon: 035 646 14 14

Voor overnachtingsmogelijkheden direct op het terrein kun je bellen met bovenstaande nummer.


Data 2021

Blok 1: do 4 en vrij 5 februari
Blok 2: do 11 en vrij 12 maart
Blok 3: do 15 en vrij 16 april
Blok 4: do 3 en vrij 4 juni


Tijden

Dag 1 van 9.00 uur tot 20.00 uur (inclusief avond maaltijd)
Dag 2 van 9.00 uur tot 17.00 uur


Investering

De investering voor de leergang: € 5.295 ex 21% BTW.
Excl. kosten voor overnachting / incl. literatuur, alle maaltijden.