Teambuilding en teamontwikkeling

Van tegenkracht naar teamkracht

 • We werken eigenlijk meer tegen elkaar dan met elkaar
 • Afspraken nakomen, deadlines halen… ja dat zou eigenlijk wel moeten
 • Waarom is mijn team zo passief en nemen ze niet meer verantwoordelijkheid
 • Talenten koppelen aan taken? Nee, wij doen gewoon ieder voor zich
 • Wij vinden heel veel van elkaar, maar zeggen niets tegen elkaar
 • Ik wil graag een betere relatie met mijn team
 • Ik voel me niet gezien of gewaardeerd in mijn team
 • Wij zijn een nieuw team en willen goed met elkaar van start gaan, maar hoe doen we dat?

De kracht en tegenkracht van teams
Bijna ieder werkend mens zit in een team, een netwerk of stuurt teams aan. Het idee achter samenwerking is simpel:

 • Twee weten meer dan één
 • Vele handen maken licht werk
 • Samen sta je sterk

Bij een goede samenwerking komt een team in flow. Jullie overtreffen de verwachte resultaten en maken elkaar sterker en beter. Klinkt goed, maar de praktijk is weerbarstig. Het tegendeel is vaak het geval. Dan kost samenwerken veel energie en heeft weinig resultaat. Geen teamkracht, maar tegenkracht. Teamleden werken elkaar tegen en hebben geen samenwerking.

 

Dit is wat wij tegenkomen in de praktijk:

 • Slechte samenwerking geeft slechte resultaten
 • Slechte resultaten zorgt voor druk van het management
 • Dit leidt tot stress in het team
 • Stress leidt vaak tot teamconflicten
 • Conflicten leiden tot ziekteverzuim
 • Ziekteverzuim leidt tot stress in het team

En zo kom je als team dus in een negatieve spiraal terecht.

 

Ons advies: steek tijd in het creëren van een goede samenwerking voor goede resultaten.
Gaat dat niet vanzelf of is een leuk uitje niet genoeg, dan helpen we je er graag bij.
Goed samenwerken kun je leren: zodat je met minder stress en meer plezier je teamresultaten behaalt.

 

De volgende stap doen naar een topteam?
Volg dan het teamprogramma: Van tegenkracht naar teamkracht.
In dit programma kunnen jullie ontdekken:

 • De kracht van jullie team
 • De lol van resultaten halen
 • De groei door feedback
 • Het houvast van structuur
 • De energie van de visie
 • De uitdaging in samen veranderen
 • De energie van goede werkrelaties

 

Wat jullie kunnen bereiken met dit programma:

 • Jullie kennen elkaars drijfveren voor het werk en ervaren daardoor het belang van het werk:
  voor jezelf, voor je team, voor de organisatie, voor jullie klant
 • Jullie hebben duidelijke doelen en afgebakende rollen, taken en verantwoordelijkheden
 • Jullie kunnen op elkaar rekenen: geven collegiale steun en openheid
 • Jullie ervaren het team als veilig, zodat je risico’s durft te nemen en fouten kan maken
  om er samen van te leren

Kortom: jullie gaan fluitend aan het werk en leveren samen een topprestatie!

 

Wil je met je team aan de slag?
Neem dan contact op met Breinkorf office:
06-38129891 of annet@breinkorf.nl