Veranderen en vernieuwen

Innoveren in teams begint bij kansdenken

“Innoveren is hot”, vertelde de opdrachtgever. “We zijn in verschillende teams met allerlei zaken bezig, we moeten trouwens wel want we worden door de maatschappelijke ontwikkelingen gedwongen.
Verbeteren en vernieuwen doen we via onze strategische projecten, die afgeleid zijn van onze business strategie. Maar, ik geef toe, deze projecten lopen niet altijd even soepel. Het reguliere werk krijgt vaak voorrang, en de strategische projecten, zo lijkt het, worden als ‘erbij’ gezien, en niet als prioriteit.
Het blijft te veel bij erover praten. Er zit te weinig energie op.”

 

Het is waar, innoveren is geen knop die je even aan kunt zetten. Het vraagt ruimte en tijd en met elkaar durven experimenteren om te kijken wat in de praktijk werkt. Het zit tussen het aanpassen van het bestaande aan de ene kant, en nieuwe uitvindingen aan de andere kant. Het kan om producten en diensten gaan, en ook om innovatie van management en organisatie en om belangrijke vernieuwingen en veranderingen in het business model.

Kansdenken
En waar er aandacht is voor vernieuwing zijn stevige verbeteringen mogelijk. Het goede nieuws is dat die winst binnen bereik ligt. Bestaande patronen in teams kunnen worden doorbroken door medewerkers aan te spreken op hun talent in het verbeterproces. Kansdenken is daarbij een kritieke factor. Kansen zien, waarderen en selecteren en dan ondernemend realiseren, is waar innovatie- management om gaat.

De basis voor innoveren is een open ontwikkelklimaat in de organisatie; gedrag waarbij medewerkers en leiding – en vaak ook klanten – kennis en ideeën delen

 

Programma veranderen en vernieuwen
Breinkorf Teamcoaches begeleiden sessies voor verandering en vernieuwing in teams waarbij kansdenken het uitgangspunt vormt. Met elkaar andere antwoorden vinden op actuele vragen. Teamleden leren een scherpe startvraag formuleren en doorlopen samen daarna alle stadia om te
kunnen innoveren. Van ideeën genereren tot ideeën waarderen. Met een concreet concept en strijdplan als eindresultaat.

Vernieuwen in drie stappen

  1. Er wordt gestart met een check op de 10 succesvoorwaarden voor een innovatief teamklimaat
    (waar sta je als team?)
  2. Inzet Talententest voor alle teamleden op hun mogelijke bijdrage binnen kansdenken
    (kansdenken is een team-effort!)
  3. Kansdenken in 1 dag: van startvraag tot concept

Totale duur: drie dagen incompany; minimaal 4 deelnemers

Na de driedaagse:

  • Hebben teams zicht op wat er nodig is om een innovatief klimaat met elkaar te creëren
  • Kunnen teamleden op basis van hun talenten de meest innovatieve teams samenstellen
  • Zijn teams in staat om hun vaste denkpatronen te doorbreken en met elkaar vernieuwende concepten te ontwikkelen

 

Ben jij op zoek naar innovatie voor jouw team of wil je gaan kansdenken?
Is jouw team aan het veranderen of willen jullie vernieuwen?
Neem contact op met Breinkorf office: 06-38129891 of annet@breinkorf.nl