Breinkorf blogt.

'De designspiegel'

Het speelveld van een managementteam

Het speelveld van een managementteam

”Kan je me een organogram doorsturen en als er iets op papier staat over de visie of bedoeling ontvang ik die ook graag”, zeg ik. Ik ben gevraagd om een managementteam te begeleiden in het doorontwikkelen van de zelforganisatie die vijf jaar eerder met wisselend succes is ingevoerd. Ik onderzoek het speelveld van dit team en kijk hierbij o.a. naar het design van deze organisatie. Hoe is het ontworpen, vanuit welke besturingsfilosofie en met welke bedoeling?
 
Het loont om te kijken naar het design van een organisatie. Ten eerste omdat je wilt weten of dat wat je aantreft in de organisatie ook zo bedoeld is. Een veel voorkomende vraag is dan ook: “Wil je weten hoe ons design op papier staat of hoe we het écht doen hier?”. “Liefst beiden”, denk ik dan altijd. Systemisch gezien is het ook interessant. Een design is een onderdeel van het speelveld waarin informatie zit over een organisatie of team met betrekking tot de (bedachte) plek van eenieder, de ordening van delen van het systeem, en soms zelfs iets over de uitwisseling tussen die delen. 
 
Het design van een organisatie of team is een wens richting de toekomst maar tegelijkertijd ook altijd een antwoord op een probleem dat voorafging. Er zit dus vaak informatie in over waar een organisatie afscheid
van heeft willen nemen. Dat wat er niet meer mag zijn wellicht. En juist daarin zit voorspelbaarheid in de systemische informatie. Want dat wat er niet meer mag zijn, zal zich bij de achterdeur melden… Maar dan in het hier-en-nu. 
 
Het ontwerp dat ik in handen krijg toont de plek van de directeur, het MT en van de operationele teams … heel veel teams. Daartussen is er niets (meer). Geen spoor van de teamleiders en regiomanagers van weleer.
Ze willen graag een platte organisatie zijn lees ik in de stukken. Maar de grote afstand tussen management en werkvloer is voelbaar in het ontwerp…  Tijdens de eerste sessie vraag ik hen; ‘In organisaties waar te weinig uitwisseling plaatsvindt zal je merken dat teams over tijd onderling en van binnenuit fragmenteren. Je bent wel verbonden maar krijgt moeilijk toegang tot elkaar. Herkennen jullie dit?

Wil jij meer weten over het speelveld en het coachen van MT’s? Op 4 november verzorgt Anne Jan de Witte een Masterclass MT-coaching. Voor een ieder die werkt met management teams en directies.
Er zijn nog een beperkt aantal plaatsjes vrij.