Breinkorf blogt.

De kortste weg naar verandering?!

‘Doe mij de kortste weg naar verandering’, ik merk dat opdrachtgevers vaak snel resultaten willen zien.
Die korte route naar organisatieontwikkeling loopt op teamniveau. Natuurlijk kun je ook bij het werken op teamniveau hobbels op je weg tegenkomen. Soms komt dat door een keuze die je als coach hebt gemaakt - vol goede intenties, maar het pakt verkeerd uit. Welke keuzes dat zijn?
Ik noem er drie… 
 

#1 Het tempo erin willen houden 
Heb jij te veel haast, wil je te veel tempo maken? Dan gaat het team in de remblokken. 
 
Een praktijkvoorbeeld: ik doe een intakegesprek met de opdrachtgever.
De doelstellingen van het traject zijn duidelijk. De opdrachtgever schetst een heldere analyse van de huidige situatie en wat zij graag anders ziet. Ik maak een programma en heb er zin in: aan de slag! 
 
Maar dan: de eerste sessie. ‘De andere teams moeten eerst maar eens bewegen voordat wij wat gaan doen.’ ‘Wij hebben helemaal geen problemen.‘ ‘Wat kom jij hier eigenlijk doen?’.
Ik ben het team team kwijt, voordat we goed en wel zijn begonnen... 
Het moment om de plannen los te laten en in gesprek te gaan: ‘Wat is er volgens jullie dan aan de hand,
hoe kijken jullie tegen de situatie aan?’. 
 
De les? Weerstand ontstaat door je eigen haast. Ga niet te snel, maar sluit aan bij het tempo dat het team heeft. Niet alleen bij de start, ook gedurende het traject. Dan boek je wèl vooruitgang.
 

#2 Het team ondersteunen bij nieuwe vragen 
Ook het andere uiterste komt regelmatig voor: een team toont geen weerstand - het is juist dolblij met de coaching en opgelucht dat ‘de zaken nu serieus worden opgepakt’. De teamleden brengen gedurende het traject nieuwe vraagstukken in waaraan volgens hen ook écht moet worden gewerkt. Als coach wil je graag teams op weg helpen, dus als ze op eigen initiatief een leervraag formuleren ben je gauw geneigd om daarbij te ondersteunen. Hét moment om de oorspronkelijke veranderopdracht - en daarmee de voortgang daarop uit het oog te verliezen. 
 
Tegelijkertijd: de nieuwe leervraag kan terecht zijn. Dus: check hoe de nieuwe leer- of ontwikkelvraag aansluit bij de oorspronkelijke veranderopdracht, en kijk of hercontractering op de oorspronkelijke vraag mogelijk is. 
 

#3 De focus op het team en de teamleden
Herken je dit? Een team heeft het coachingstraject succesvol afgerond. Snel daarna vallen ze toch weer terug in hun oude gedrag. Of het ene team heeft zijn traject net afgerond en je hoort dat een ander team in de organisatie met dezelfde problematiek worstelt. In dit soort situaties is het systeem van de organisatie de baas geworden: mensen en teams vervallen in vaste patronen door de onderlinge interactie die ze hebben.
Het systeem bepaalt hoe medewerkers en teams zich onderling gedragen.
 
Zo blijft een team ondanks de wens om meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit te nemen veel fouten maken, wanneer de leidinggevende checkt en controleert. En hoe meer fouten de leidinggevende eruit vist…. hoe meer hij blijft controleren. Dan kun je een team begeleiden om verantwoordelijkheid nemen, maar zul je ook de leidinggevende bij het traject moeten betrekken. 
 
Staar je dus niet blind op het team alleen  - kijk ook naar het systeem waarin het team opereert.
Dan zul je zien dat er meer knoppen zijn om aan te draaien om tot de kortste weg te komen.
 
Kortom
Blijf gedurende een traject bewust in- en uitzoomen: op het team en de organisatie, de onderliggende vragen en interactiepatronen. Dan vindt het team de kortste weg!

 

Tip: Kom naar de Zwerm op 24 juni!
Dit keer een Zwerm over systemisch werken met als gastspreker Siets Bakker, organisatieadviseur en auteur van o.a. 'Systemisch Wijzer'. Ontdek hoe je van je favoriete vragen rake vragen maakt. En sta stil bij jouw kwaliteit van aanwezigheid. Inspiratie halen we uit eigen praktijkvoorbeelden.

We hopen dat een live Zwerm op donderdag 24 juni weer mogelijk is! De locatie is ruim genoeg om met elkaar bijeen te komen op veilige afstand. Eten doen we met mooi weer natuurlijk buiten.

Locatie: Ottenhome, Zuwe 20 (aan het water in Loosdrecht)
Tijd: 15.00 – 20.00 (inclusief avondmaaltijd)
Kosten: €135,- ex. btw. voor een bijeenkomst
Klik hier voor meer informatie.