Breinkorf blogt.

Gedoe en gedonder: Pesten

Bang om nog meer gepest te worden.
Dus ik heb beloofd er niets van te zeggen‘.
Frustratie, machteloosheid en ook boosheid, voel ik in haar houding.

‘Kun je iets met coaching doen, zodat het pesten ophoudt?’.
Ze kijkt me hoopvol aan.

Haar idee gaat niet werken.
Dat weet ik nu al.

Het pestgedrag is het topje van de ijsberg.
Daaronder zit een scala aan problemen, zoals bijvoorbeeld:

 • Teamleden die op meer gebieden grensoverschrijdend gedrag hebben;
 • Teamleden die hun collega’s niet aanspreken op onveilig gedrag;
 • Managers die niet sturen op grensoverschrijdend gedrag;
 • Normvervaging in het team en mogelijk ook verder in de organisatie;
 • Medewerkers en leidinggevenden die boos zijn en zich niet gehoord voelen door bestuurders en directeuren;
 • Organisatieverandering waar mensen weinig invloed op hadden en waarbij mensen zich beschadigd voelen: onmacht die doorslaat naar macht op kwetsbare mensen.

 

Er is werk aan de winkel voor het team en voor de leidinggevende.
Doorschuiven van dit probleem aan een externe coach is geen onderdeel van de oplossing, maar onderdeel van het probleem.
Want geen verantwoordelijkheid nemen, is de rode draad in een situatie met grensoverschrijding en onveiligheid.

En ik merk dat er voor mij ook werk aan de winkel is.
Ik heb een scherp oordeel over het gebrek aan leiderschap bij de manager, ik vind het een schande dat teamleden mensen pesten.
Een slecht begin van onze eventuele samenwerkingsrelatie.

Dus ik zoek en vind ergens verborgen in een hoekje van mijn hart een greintje empathie voor deze leidinggevende.
Ze ziet er moe uit, heeft een te grote span of control van lastige medewerkers, was afgelopen jaar niet zeker van haar baan door de reorganisatie.

‘Hoe is het voor jou om te ontdekken dat er in jouw team gepest wordt?‘, vraag ik haar.
Ze wordt rood en zegt dan: ‘ik schaam me dood dat ik het niet heb gemerkt…’’.

 

3 tips bij pesten in teams:

 1. Creëer je eigen leer- en backupsysteem.
  Het coachen van pesten in teams zijn intensieve trajecten waarbij de kans goot is dat mensen op jouw rode knoppen drukken.
  Eigenaarschap ontwikkelen op je eigen emoties is essentieel. Daar kun je een levenlang in leren. En je hebt mensen nodig die je back-up geven en met wie je kunt sparren als de teamcoaching spannend wordt
 2. Betrek de leidinggevende bij het coachtraject. Laat je niet verleiden om alleen met het team of alleen met de pester en gepeste aan de slag te gaan. De leidinggevende is onderdeel van deze situatie. Soms is het nodig om parallel aan de teamcoachsessies of voor de start van het traject 2 of 3 coachsessies met de manager te voeren voor het versterken van leiderschap.
 3. Wees tijdens de coachsessie meerzijdig partijdig.
  Pesten is niet een probleem tussen twee mensen. In een team zijn meestal minimaal 3 partijen te onderscheiden:
  a. mensen die worden gepest
  b. mensen die pesten
  c. mensen die toestaan dat er gepest wordt
  Iedereen helpt op zijn of haar manier dat deze situatie in stand blijft, vaak uit onmacht of boosheid. Onderzoek de perspectieven van de verschillende partijen.