Breinkorf blogt.

Het belang van afscheid in teams

Nieuwe projecten beginnen, teamleden komen en gaan, en strategieën evolueren. Te midden van deze constante beweging lijkt afscheid nemen soms een bijzaak. Echter, afscheid nemen in en van teams is niet zomaar een ritueel, maar eerder een cruciale stap in het bevorderen van duurzame groei en verbinding. Ik zie dagelijks hoe dit gaat in teams en hoe het ze helpt als er goed afscheid genomen wordt. Persoonlijk heb ik deze ervaring ook toen ik na 22 jaar vertrok bij mijn toenmalige werkgever. Ik wilde de stap maken naar het ondernemerschap. Maar hoe hecht je goed af en geef je dit een plek? 

Ik neem jullie graag mee in de betekenis van goed afscheid nemen. Uit ervaring weet ik hoe waardevol het is als een leidinggevende of teamcoach hier tijd en aandacht aan geeft! 

Erkenning van verandering 
Afscheid nemen biedt gelegenheid voor het team om de veranderingen die plaatsvinden te erkennen. Of het nu gaat om het vertrek van een gewaardeerd teamlid of het beëindigen van een project, het bewust markeren van deze overgangsfasen zorgt voor een collectief begrip van wat voorbij is en wat nog gaat komen. Een praktijkvoorbeeld: afscheid nemen is het moment waarop de inzet en bijdrage van het vertrekkende teamlid wordt erkend. Dit is een gelegenheid om successen te vieren en waardering uit te spreken voor de professionele inspanningen. En ook om een teamlid te ontslaan van wat er verder gaat op de plek die blijft bestaan. Daar gaat het teamlid niet meer over. 

Continuïteit en hernieuwde focus 
Door afscheid te nemen, kunnen teams een gevoel van continuïteit behouden, zelfs te midden van verandering. Het biedt een moment om te reflecteren op wat er is bereikt, lessen te trekken uit het verleden en gezamenlijk een hernieuwde focus te bepalen. Deze reflectie kan helpen bij het identificeren van sterke punten en gebieden die verbetering behoeven, waardoor het team beter uitgerust is voor toekomstige uitdagingen. 

Teamcohesie en vertrouwen 
Het proces van afscheid bevordert verbinding en samenhang in het team door open communicatie en het delen van emoties. Het biedt teamleden de kans om hun gevoelens over veranderingen te uiten en te delen, wat het begrip en het onderlinge vertrouwen versterkt. Dit vertrouwen is essentieel voor een gezonde teamdynamiek en kan helpen bij het verminderen van angst voor toekomstige veranderingen. 

Rituelen en symboliek 
Rituelen rondom afscheid kunnen krachtige symbolen zijn die de betekenis van de overgang benadrukken. Of het nu gaat om een afscheidsbijeenkomst, het delen van herinneringen of het creëren van een symbolisch ritueel, deze praktijken bieden een tastbare manier om de overgang te markeren en geven een gevoel van afsluiting. 

Innovatie en Groei 
Goed afscheid nemen creëert ruimte voor nieuwe ideeën en innovatie. Het stelt het team in staat om oude methoden en ideeën los te laten en ruimte te maken voor frisse perspectieven. Het is een kans om te leren van het verleden en te evolueren naar een meer wendbaar en veerkrachtig team. 

Samenvattend is afscheid nemen in teams meer dan een formele afsluiting; het is een essentiële investering in de veerkracht en groei van het team. Door bewust om te gaan met veranderingen, emoties te delen en rituelen te omarmen, legt een team een sterke basis voor een succesvolle toekomst. 

Bij verandering in je organisatie onderzoeken we graag samen met jou hoe een passend afscheid gecreëerd kan worden. Zodat er zowel plek is voor verleden, heden als toekomst. 

Nooit meer een blog missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Nadat we als vertrekkend team stil hadden gestaan bij wat we samen hebben gehad, onze diepte & hoogte punten, hebben we alles wat we achter wilde laten ritueel verbrand. Bijzonder moment …