Breinkorf blogt.

Het beste instrument voor teamcoaching

En wat is dat instrument dan, hoor ik je denken.
Het is een instrument dat door Marijke Lingsma is bedacht. En het heet: de meetlat.
Tja, en nou weet je misschien nog niets… Dus als je wilt weten wat de meetlat is, lees dan maar verder.

Het doel van teamcoaching is naar mijn idee dat teamleden voor het realiseren van de teamdoelstellingen een goede samenwerking ontwikkelen.

 

Goede teamcoaching begint er mee dat je als teamcoach vanaf het begin de teamdoelstellingen kent. Lees voor de eerste sessie afdelingsplannen, jaarplannen, en/of teamplannen om zicht te krijgen op de teamdoelstellingen.

Bedenk vervolgens welk teamgedrag en welke teamhouding nodig is voor realisering van de teamdoelstellingen. Dit teamgedrag en die teamhouding is de meetlat voor resultaatverantwoordelijk teamgedrag.

 

Door het vaststellen van de meetlat heb je voor ogen welke teaminteractie nodig is om de teamdoelstellingen te realiseren.
Voor een managementteam bijvoorbeeld heb je als meetlat dat ze besluitvaardig zijn, knopen kunnen doorhakken in lastige situaties.
Van een team professionals dat innoverende trajecten wil bieden aan klanten, heb je als meetlat dat ze aansluiting hebben met de tijdgeest,
naar elkaars ideeën luisteren, sparren en meedenken met elkaar vanuit klantperspectief.

 

Veel startende teamcoaches vinden het vaststellen van de meetlat lastig.
Maar oefening baart kunst. Gebruik competentieprofielen van de teamleden om beeld te krijgen van de meetlat. Bekijk hoe kernwaarden van de organisatie en professionele waarden ingrediënten kunnen bieden voor een inspirerende werkhouding van teamleden.

 

Laat tijdens een sessie het team zelf de meetlat vaststellen aan de hand van hun teamdoelstellingen, competentieprofielen en kernwaarden.
De kans is dan ook groot dat de meetlat voor hen gaat leven en dat zij eigenaarschap ontwikkelen op de meetlat.

 

De belangrijkste observatiepunten tijdens een teamcoachsessie:

  • leidt de teaminteractie tussen teamleden in de hier-en-nu-situatie tot het realiseren van de teamdoelstellingen?
  • voldoet het teamgedrag in de hier-en-nu-situatie aan de meetlat? In welke aspecten wel en in welke aspecten niet?
  • is de teamattitude gebaseerd op de kernwaarden van de organisatie en de professionele waarden? Proef je in de omgang met elkaar de kernwaarden en professionele waarden of zijn die waarden verwaterd?
  • hoe groot is het zelfcorrigerend vermogen van het team? Geven ze elkaar resultaatgericht positieve en kritische feedback?

 

Neem dus met al je zintuigen waar wat er tussen teamleden gebeurt. Kijk hoe teamleden op elkaar reageren. En observeer of die reacties leiden tot het behalen van doelstellingen.

 

De belangrijkste interventies tijdens een teamcoaching:

  • geef het team positieve feedback als zij resultaatgericht samenwerken. De teamleden krijgen daardoor beeld bij en gevoel voor effectieve teamsamenwerking. De meetlat wordt daardoor voor hen concreet. Zij kunnen elkaar dan ook gemakkelijker resultaatgericht feedback geven.
  • doe bij stagnatie in de samenwerking eerst ’s een tijdje niets. Niet interveniëren, maar observeren. Dat voelt misschien ongemakkelijk voor je, maar is reuze effectief. Je kunt dan namelijk waarnemen of het team in staat is de stagnatie zelf op te lossen. En als ze dat niet kunnen, kun je observeren hoe ze de stagnatie in samenwerking in stand houden.
  • vraag aan het team hoe zij stagnatie voor elkaar krijgen: wat doen de teamleden dan, wat denken ze en wat voelen ze om stagnatie te creëren?
  • vraag aan het team wat zij anders kunnen doen, denken, voelen om de stagnatie te doorbreken. Hoe kan hun meetlat hen daarbij helpen c.q. inspireren?

 

Je hebt dus een stevig handvat voor teamcoaching wanneer je werkt met een teammeetlat voor het realiseren van teamdoelstellingen.