Breinkorf blogt.

In gesprek met…

Jacqueline Scheidsbach, directeur bij Impact Centre Erasmus

Sinds vorig jaar werken Impact Centre Erasmus en Breinkorf succesvol samen.Tijd voor een nadere kennismaking! We vroegen directeur Jacqueline Scheidsbach het hemd van het lijf. Een mooi gesprek over dromen, trots en impactvolle interventies. 

Wat wil Impact Centre Erasmus bewerkstelligen?
Impact Centre Erasmus wil met impact denken, meten en sturen organisaties stimuleren de grootst haalbare maatschappelijke bijdrage te leveren. Zodat mensen en middelen bewust en effectiever worden ingezet om economische, maatschappelijke en ecologische ambities te behalen. We werken samen met het bedrijfsleven, de overheid, NGO's en goede doelen en helpt hen om weloverwogen keuzes te maken. De payoff van Impact Centre Erasmus is niet voor niks ‘from purpose to impact’.

Over de samenwerking met Breinkorf

Waarom wilde je samenwerken met Breinkorf?
Organisatie- en teamontwikkeling kunnen optimalisatie van impact versterken of beperken, dat heeft vaak systemische oorzaken. Een organisatie die systemisch naar een organisatie en teams kijkt kan bijdragen aan het behalen van impact van deze organisatie. Breinkorf behoort in Nederland tot de top. De samenwerking is van meerwaarde, aanvullend en soepel.

Waartoe willen ICE en Breinkorf de klant uitnodigen/uitdagen?
Om naar optimalisatie van impact te kijken vanuit het inhoudelijk, procesmatig, organisatie, ontwikkel en menselijk perspectief. Dit sorteert direct effect, want een organisatie kan daardoor de juiste dingen, beter doen én het werkt stimulerend voor medewerkers en andere stakeholders.

Over impact maken gesproken

Wat gebeurt er in de praktijk als jullie worden ingevlogen?
Primair gaat het om wie je wil zijn en waar je van wil zijn. Het gaat om de ‘ambities’ van organisaties. Welke organisatie dan ook. Als je meer dan alleen een economische bijdrage wilt leveren als organisatie dan kunnen wij ondersteunen vanuit onze expertise, vanuit kennis en primair vanuit impact denken/sturen/meten. We stimuleren impact denken door kennisoverdracht via (sociale) media en presentaties en door opleidingen, ontwikkelprogramma’s en onderzoek uit te voeren.

Hoe krijgen organisaties dan meer grip op impact? En op welke manier helpen jullie organisaties om maatschappelijke waarde te meten?
Grip op impact krijg je vooral door eerst terug te gaan naar de basis en te bepalen waar het voor jou bij impact om gaat. Vaak kiezen organisaties er ook voor om van bestaande activiteiten de impact te meten. Dat kan een goed begin zijn. Onze voorwaarde om samen te werken is vooral gelegen in: wat dan? Want meten van impact van bestaande dingen kan zeer suboptimaal zijn. Als men wil leren en bereid is keuzes te maken, dan kunnen we ook vanuit bestaande activiteiten de impactroute oppakken. 

Over het team van Impact Centre Erasmus

Wie zijn jouw collega’s bij Impact Centre Erasmus?
De directie doe ik samen met prof dr Karen Maas, zij is hoogleraar accounting & sustainability en academisch verantwoordelijk voor alles wat we doen. Impact Centre Erasmus heeft verder researchers, die zowel onderzoek initiëren en uitvoeren als opleidingen en ontwikkelprogramma’s bedenken en uitvoeren. We werken veel buiten de Erasmus Universiteit samen met allerlei partijen. We zijn een divers team, zowel multidisciplinair alsook divers in o.a. leeftijd, ervaring, netwerk, gender en leefstijl. Ondanks dat we beperkt in omvang zijn en willen blijven, is dit een heel bewuste keuze.

Waar ben jij trots op? Wat is je droom?
Ik ben trots op ons team en waar we nu staan en dat we samen telkens kijken of we iets wel of niet moeten doen. Er is genoeg vraag, maar je hoeft echt niet alles (zelf) te doen. Mijn droom is nog meer samenwerking met andere (ook vergelijkbare) organisaties om met elkaar meer te kunnen betekenen voor de samenleving en leefomgeving, hier en elders. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar systeemverandering en over de grenzen van Nederland heen.

Meer weten over impact denken, sturen en meten?

www.ImpactCentreErasmus.nl