Breinkorf blogt.

Werken met de onderstroom

Vlak voor de vakantie kwam er een vraag binnen van een manager van een middelgrote stafafdeling.
Er was teamontwikkeling nodig om het wij-gevoel terug te krijgen. Niet alleen in coronatijd, maar ook voor straks als het nieuwe ‘wendbaar werken’ de norm wordt. Gedurende ruim een jaar hadden de collega’s elkaar alleen maar online ontmoet en dat had effect gehad op de samenwerking en onderlinge verbinding.

De teamontwikkeling zou worden gericht op zowel het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen medewerkers onderling als tussen medewerkers en manager. Nadat ik alle teamleden had geïnterviewd werd er een dag ingepland voor de teamcoaching. Het team mocht voor het eerst weer live bij elkaar komen op een mooie locatie met goede voorzieningen en met voldoende ruimte om afstand te houden. Wat dat betreft stonden alle seinen op groen!

Inmiddels was mij duidelijk geworden dat er veel meer speelde dan het missen van het live-contact.
Toen iedereen zat, was de spanning voelbaar, wat zou deze dag brengen? Na een paar laagdrempelige werkvormen ter kennismaking is het team aan de slag gegaan. Ik gaf bewust aandacht en erkenning aan het verleden om de onderstroom naar boven te halen, om zo issues met alle teamleden erbij uit te spreken.
De methode die ik daarvoor gebruikte was een tijdlijn. Het team bepaalde vooraf tot hoe ver het terug wilde gaan in de tijd. Dat bleek twee jaar te zijn, de periode dat de afdelingsmanager gestart was. De opdracht was dat iedereen twee hoogte- en twee dieptepunten op aparte post-its opschreef en die op de tijdlijn opplakte. Dat mocht zowel werk- als privé-gerelateerd zijn. Die post-its werden op chronologische volgorde toegelicht door de eigenaar.

Wat bleek; veel mensen hadden naast hun werk- ook hun privé-issues genoteerd en dat met elkaar gedeeld in de groep. Het werd een sessie waarbij op emotioneel niveau uitwisseling plaatsvond en daardoor ontstond direct begrip en men kon met meer compassie naar elkaar kijken. Ik merkte het meteen bij mezelf; ik voelde meer ontspanning in mijn lijf.

Toen werd mijn uitdaging om de verbinding die er op de onderstroom was ontstaan, naar de bovenstroom te halen. Ik nodigde de teamleden uit om zich uit te spreken naar elkaar over gedoe op het werk. ‘Vanuit de emotie de verbinding op de taak in het hier-en-nu te brengen’, leerde ik ooit. Die interventie was nog nodig om verder te kunnen gaan met de thema’s om de samenwerking te verbeteren. Er boden zich spontaan teamleden aan om deze op te pakken en verder uit te werken in subgroepjes. Ik voelde letterlijk de energie weer gaan stromen. Als afsluiting bedachten ze een ritueel om afscheid te nemen van de flappen met post-its en de issues die speelden in het verleden.

 

Als je op zoek bent naar nog meer interventies die werken bij team- en organisatieontwikkeling, bestel dan onze nieuwe online masterclass on demand! (kijken wanneer je maar wilt).