Breinkorf blogt.

De kaders opschudden

Soms komen een aantal dingen samen. Twee weken voor de begeleiding van een team met behulp van vanuit RealDrives (wat een doorontwikkeling van Management Drives is) was ik met een collega bij de crash-course voor ‘filosofisch practicus’. Altijd fijn om je de oren gewassen te krijgen vanuit een andere discipline of kader zodat het de gebruikelijke en gebruikte kaders opschut. 
 
Allereerst werd mijn hanteren van het concept ‘eigenaarschap’ verder opgerekt. Als coach mag en moet je niet te snel een team “te hulp schieten” zodat het team ook werkelijk de mogelijkheid heeft zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen reflectie en ontwikkeling. Maar om de teamleden te laten in het niet-weten riep bij mij wel heel sterk de hulpverlenersreflex op; al was het maar omdat ik bang was niet voor bekwaam aangezien te worden. De filosofisch practicus moet er nu juist vanuit gaan dat wijsheid niet ligt in antwoorden maar nu juist het gebied van het niet-weten is. Dus de practicus brengt haar bezoeker ‘zicht op hun blindheid’ en laat ze ook daar. Ik ben de opdrachtgever die dat als uitdrukkelijke wens had nog niet tegengekomen maar dat is voer voor een andere keer.
 
Wat me verder schokte was de realisatie hoe argeloos en vanzelfsprekend wij begrippen hanteren naar elkaar die niet helder zijn. Wat is verantwoordelijkheid? Wat is een afspraak? Niet: “wat versta jij er onder?”, niet een persoonlijke invulling van het begrip maar een algemene definitie ervan: wat is het? En natuurlijk stuiterde ik ook want: is de invulling van een begrip niet wat wij gezamenlijk overeenkomen? Nee het begrip echt ontleden en onderzoeken op ‘wat het is’ leverde me zo veel helderheid op. Bijvoorbeeld de duidelijkheid of het een probleem was en waardoor het een probleem was.
 
Bottomline: wij mensen gebruiken talige begrippen waarbij wij denken dat wij weten wat ze inhouden en betekenen en dat we daarmee helder zijn naar anderen. Dus waarom die ons dan niet begrijpen is een raadsel, maar dat is een illusie. Gedoe in de samenwerking (wat is samenwerking?) komt onder andere daaruit voort.
 
En dan helpt het dus een team dat mensen gaan zien vanuit welke persoonlijke drijfveer/drijfveren (Real Drives) zij naar de werkelijkheid kijken en met elkaar communiceren. Dan helpt het om ze bij begrippen te vragen: Wat is het? Wat is een afspraak? En er bewust van zijn dat er verschillen zijn: het is een belofte of een intentie of een actie.
 
En dan helpt het mij als teamcoach om ook even na te denken; wat zijn de begrippen die ik hanteer: Wat is het? En hoe persoonlijk zijn mijn invullingen?

 

Geschreven door Stephan Seegers

Zin om je kaders op te schudden en te verruimen? Kom dan naar leergang organisatiecoaching die start in september. klik hier voor meer info en aanmelden.