Breinkorf blogt.

Onbelemmerd leren

Een ijzersterk verlangen, dat proefde ik na een rondje bellen begin deze maand. De hartenwens van opdrachtgevers en coaches om dit jaar niet constant na te hoeven denken over het nieuwe (hybride) werken voor teams. Ik kon het meevoelen vanuit mijn tenen: de behoefte aan onbelemmerd leren, ontwikkelen en kennis delen. 
 
Sinds enkele maanden volg ik met veel plezier een verdiepende opleiding voor ‘systemisch interveniëren met impact’. Ik merk hoeveel energie het geeft om weer samen te kunnen leren. En zo kwam ik ook weer genadeloos in contact met mijn eigen overlevingsstrategieën. De opleider zei: “Onze grootste angst is dat we geen plek hebben of verbinding voelen in het grotere geheel. In reactie hierop gaan we 1) hard werken of 2) de ander veroordelen of 3) uit contact met onze eigen emoties en behoeftes”. Ik ken ze al vrij lang, deze drie overlevingsstrategieën, maar afgelopen jaar waren ze meer aanwezig dan ooit. 2021 was een jaar van aanpassen en anticiperen. En wanneer zaken veranderen of verdwijnen vallen we terug op onze basis; dat wat we goed kennen en gewend zijn. Ik moest vervolgens aangeven wat mijn eerste neiging is bij verandering.

Die vraag bleek niet zo moeilijk te beantwoorden, want ik heb twee van de drie strategieën afgelopen jaar regelmatig toegepast:

  • Grenzeloos hard werken om de crisis te lijf te gaan
  • Emoties wegredeneren door maar te blijven zeggen dat het logisch is dat het even wat minder gaat en dat iederéén hier natuurlijk last van heeft

 

Ik kon in de praktijk meteen aan de slag met deze inzichten. Het gaf me munitie voor het coachen van teams bij organisatieverandering. Ik herken overlevingsstrategieën in teams sneller en durf op een diepere laag interventies te doen als een verandering het team raakt. Mensen ervaren vormen van verlies wanneer het team of de organisatie zich ontwikkelt tot iets nieuws. Dan komen oude overlevingsstrategieën van individuele teamleden voorbij en vliegt de energie alle kanten op. Het is de uitdaging om de aandacht en energie weer op het gemeenschappelijke doel van het team als geheel te krijgen.
 
En dat is wat we in de praktijk doen bij Breinkorf! Elke dag opnieuw. Met opdrachtgevers en teams onderzoeken we wat er nodig is om de gewenste verandering te realiseren. 
 
We hebben onze kennis en praktijkervaring gebundeld in de Leergang Organisatiecoaching. Als jij ook zin hebt om samen met andere managers, coaches en adviseurs onbelemmerd te leren, schrijf je dan in voor deze compacte opleiding die start in september. De leergang is vormgegeven in vier blokken van twee dagen met tussendoor ruimte voor intervisie in kleine leergroepen. Vooraf is er een intakegesprek.

Je leert aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden door deze verschillende brillen kijken naar organisatieverandering en teamontwikkeling:
1.     Organisatiepsychologie
2.     Systemisch werken en systeemdenken
3.     Organisatie antropologie
 
Liever eerst inspiratie en kennis opdoen voor het begeleiden van organisaties en teams in transitie? Bestel dan de ‘Masterclass on demand’ die Anne Jan de Witte en Zillah van Venrooij samen maakten met het Kennisfestival over succesvol interveniëren bij verandering. Voor slechts € 60,- krijg je vier verschillende video’s met theorie en praktijkvoorbeelden én een werkboek cadeau om met je eigen organisatievraagstuk aan de slag te gaan!