Jouw organisatie heeft ervaren teamcoaches nodig. Wij helpen je daar graag bij.

Onze werkwijze:

 • Na het eerste telefonisch contact ontvang je per mail informatie over onze aanpak en werkwijze.
  Wil je daarna een persoonlijk gesprek? Dan sturen wij je een vragenlijst ter voorbereiding van dit eerste gesprek. Wij ontvangen graag van jou informatie m.b.t. tot de visie, de strategie en eventuele teamplannen.
  ……
 • In een eerste gesprek horen wij graag een toelichting op jullie plannen en strategie over organisatieontwikkeling en de rol die teams daarin spelen.
  ……
  Aan de hand van de vragenlijst bespreken we vervolgens de teams:o hoe zelfstandig zijn ze
  o hebben ze al eerder coaching en training gehad, welke thema’s zijn toen aan de orde geweest
  o welke rol spelen de leidinggevenden in de teamontwikkeling
  o wat zijn de doelstellingen en ontwikkelvragen van de teams en de leidinggevende?
  o hebben jullie speciale wensen m.b.t. een type teamcoach?
  En wij beantwoorden natuurlijk graag jullie vragen over onze werkwijze, de investering en inschatting van de duur van het traject.
  ……
 • Op grond van jullie informatie, wensen en doelstellingen zoeken wij de juiste teamcoaches voor jullie organisatie.
  Uiteraard stellen we vervolgens de teamcoaches graag aan jullie voor.
  ……
 • Daarna maken we afspraken over doelstellingen en de vorm en inhoud van het traject.
  Deze afspraken worden vastgelegd in een opdrachtovereenkomst tussen jouw organisatie en Breinkorf.
  ……
 • Vervolgens gaan de teamcoaches aan de slag. Een teamcoachtraject begint met een intakesessie met het team en de leidinggevende waarin de ondersteuningsvraag wordt opgehaald. In deze sessie worden hiernaast de doelen geconcretiseerd en worden de thema’s en werkwijze voor de coachsessies vastgesteld. Deze afspraken worden vastgelegd en ondertekend door de leidinggevende, het team en de teamcoach.
  ……
 • Elk traject is gericht op zichtbare groei in zelfstandigheid van een team en heeft een opbouw met een kop en een staart aan de hand van thema’s. Het traject wordt gezamenlijk afgesloten met een evaluatie door het team, de leidinggevende en de teamcoach.
  ……
 • Wij houden tijdens het trajecten graag contact met jou, zodat we gezamenlijk de algehele voortgang in het oog houden en waar nodig bijsturen.
  Ook kunnen we op deze manier anticiperen op jullie doorgaande organisatieontwikkelingen en dit inzetten in de teamcoaching.
  ……
 • Aan het eind van het traject doe je samen met Breinkorf en de teamcoaches een uitgebreide evaluatie.
  ……

Uiteraard zijn er op deze werkwijze vele varianten mogelijk en zoeken we graag me jou naar de werkwijze die optimaal recht doet aan jullie wens en onze ervaring.
……

Heb je vragen over onze werkwijze of wil je een afspraak maken, neem dan contact op met jolanda@breinkorf.nl of bel 06-38129891